fbpx

Blog

obowiązki pracodawcy

Protokół powypadkowy

Niedawno na moim Fanpage’u pojawiła się ankieta, jakiego problemu tym razem ma dotyczyć mój nowy wpis na blogu. Wybór był pomiędzy protokołem powypadkowym a świadczeniami

Uprawnienia pracownicze

Okresy odpoczynku pracownika

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych. Tym samym na gruncie

Uprawnienia pracownicze

Ochrona pracownicza kobiety w ciąży

  Kobiety w ciąży na gruncie kodeksu pracy są pod szczególną ochroną. Jednakże ochrona ta jest dość zróżnicowana, co może wiązać się z problemami w

Prawo dla Nauczyciela

Uprawnienia nauczycieli ze stopniem niepełnosprawności

Coraz częściej otrzymuje pytania dotyczące problematyki jakie uprawnienia posiada nauczyciel w związku z orzeczeniem wobec niego określonego stopnia niepełnosprawności. Jak wiemy, nauczyciele mają trochę inne

Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna na ostatnim roku studiów

Renta rodzinna jest świadczeniem, które w wymiarze finansowym ma rekompensować nieobecność zmarłego rodzica w życiu jego dziecka. W przypadku osoby uczącej lub studiującej renta przysługuje

obowiązki pracodawcy

Jawne wynagrodzenie?- nowy obowiązek pracodawcy

Do Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt zmian kodeksu pracy dotyczący obowiązku pracodawcy związany z jawnością wynagrodzenia. Zmiana ta pierwotnie miała wejść już w życie 1 stycznia

Prawo dla Nauczyciela

Strajk a prawo do wynagrodzenia

Zbliża się strajk nauczycieli wielkimi krokami. Często padają pytania czy czas strajku jest pracą? Czy należy się wynagrodzenie? Zgodnie z art.23 ustawy o rozwiązywaniu sporów