Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to polski instrument wsparcia przeznaczony dla pracowników i pracodawców, mający na celu rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez dofinansowanie szkoleń. Finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i prowadzony przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Kto może skorzystać: Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy.
Rodzaje szkoleń: Można uzyskać dofinansowanie na różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe.
Kwota dofinansowania: Wysokość dofinansowania zależy od liczby lat przepracowanych i wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Można uzyskać nawet do 100% dofinansowania na kurs. 
Jak korzystać: Pracownik składa wniosek o dofinansowanie szkolenia do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedniego dla miejsca zamieszkania lub siedziby firmy.

Kto może skorzystać: Przedsiębiorcy i pracodawcy chcący podnieść kwalifikacje swoich pracowników.
Rodzaje szkoleń: Można uzyskać dofinansowanie na szkolenia dostosowane do potrzeb firmy.
Kwota dofinansowania: Warunki uzyskania dofinansowania mogą być różne i zależą od liczby pracowników, branży, rodzaju szkolenia itp. Można uzyskać nawet do 100% dofinansowania na kurs.
Jak korzystać: Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie szkolenia do odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy.

Dla pracowników:

dla pracodawców:

Jak działa Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Proces aplikacyjny

Sprawdzenie kwalifikacji: Upewnij się, że spełniasz warunki do skorzystania z dofinansowania. Zazwyczaj obejmuje to być zatrudnionym na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło lub być zarejestrowanym jako bezrobotny w urzędzie pracy.

Wybór szkolenia:
Znajdź odpowiednie szkolenie, które chcesz odbyć. Upewnij się, że jest ono kwalifikowalne do dofinansowania ze środków KFS.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy: Skontaktuj się z odpowiednim Powiatowym Urzędem Pracy (PUP) w swojej okolicy, gdzie możesz zasięgnąć informacji na temat wymaganych dokumentów i procedur aplikacyjnych. Możesz skontaktować się z lokalnym Powiatowym Urzędem Pracy, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności kursu, który Cię interesuje.

Przygotowanie dokumentów: Zazwyczaj będziesz potrzebować formularza wniosku, potwierdzenia od pracodawcy (jeśli jesteś zatrudniony), zaświadczenia o zarejestrowaniu w urzędzie pracy (jeśli jesteś bezrobotny), programu lub opisu szkolenia oraz innych dokumentów, które mogą być wymagane przez PUP. 

Dokumenty dotyczące naszych szkoleń (program, opis szkolenia i inne wymagane dokumenty) otrzymasz poprzez kontakt z nami: biuro@karolinaniedzielska.pl

Złożenie wniosku: Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, złożenie wniosku o dofinansowanie do PUP w określonym terminie.

Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję PUP odnośnie dofinansowania (do 30 dni). W przypadku pozytywnej decyzji, otrzymasz informacje dotyczące dalszych kroków. Powiadom Nas o pozytywnej decyzji. 

Realizacja szkoleń w ustalonych terminach i przygotowanie dokumentów rozliczeniowych.

Otrzymanie od Urzędu środków finansowych na konto uczestnika szkolenia i rozliczenie z firmą szkoleniową.

Dla pracowników:

Planowanie szkoleń: Określ, jakie szkolenia są potrzebne dla pracowników w Twojej firmie i które z nich mogą być dofinansowane ze środków KFS.

Kontakt z PUP: Skontaktuj się z odpowiednim Powiatowym Urzędem Pracy, aby uzyskać informacje na temat procedur i dokumentów niezbędnych do aplikacji.

Przygotowanie dokumentów: Zazwyczaj będziesz potrzebować formularza wniosku, listy pracowników, które chcesz wyszkolić, programu szkolenia i innych dokumentów.

Dokumenty dotyczące naszych szkoleń (program, opis szkolenia i inne wymagane dokumenty) otrzymasz poprzez kontakt z nami: biuro@karolinaniedzielska.pl

Złożenie wniosku: Złóż wniosek o dofinansowanie szkolenia dla pracowników do PUP w określonym terminie.

Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję PUP odnośnie dofinansowania (do 30 dni). W przypadku pozytywnej decyzji, otrzymasz informacje dotyczące dalszych kroków. Powiadom Nas o pozytywnej decyzji. 

Realizacja szkoleń w ustalonych terminach i przygotowanie dokumentów rozliczeniowych

Otrzymanie od Urzędu środków finansowych na konto uczestnika szkolenia i rozliczenie z firmą szkoleniową

Pamiętaj: Ważne jest śledzenie aktualnych wytycznych i procedur na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Twojej okolicy, ponieważ zasady funkcjonowania KFS mogą ulec zmianie.

dla pracodawców:

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma, która gromadzi informacje o usługach dedykowanych przedsiębiorcom i osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą (m.in. szkolenia, kursy).

Jak korzystać z BUR 

Dla kogo jest przeznaczona: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Poziom finansowania:
Średnie przedsiębiorstwo - może uzyskać do 50% dofinansowania
Małe przedsiębiorstwo - może uzyskać do 70% dofinansowania
Mikroprzedsiębiorstwo - może uzyskać do 80% dofinansowania

Rodzaje usług: BUR zawiera informacje o różnorodnych usługach, m.in. szkolenia i kursy zawodowe, kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje. 

Korzystanie z BUR: Wyszukiwanie usług jest możliwe poprzez platformę internetową, gdzie można znaleźć informacje o dostępnych usługach, ich dostawcach, warunkach korzystania itp.

Jak uzyskać dofinansowanie

poradnik KROK PO KROKU

Znajdź interesujące Cię szkolenie: Przeszukaj platformę BUR w poszukiwaniu ofert, które mogą być przydatne dla Twojej firmy. Przejrzyj dostępne usługi i programy wsparcia. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Sprawdź nasze kursy dostępne w BUR: Perfecta Instytut Kadr i Płac Sp. z o.o. 

Krok 1: Przeszukaj BUR

1

Komunikacja z Operatorem: Skontaktuj się z Operatorem przydzielonym do Twojego województwa. Zadaj pytania na temat warunków, procesu aplikacyjnego, wymaganych dokumentów i kryteriów oceny.

Lista operatorów przydzielonych do Twojego województwa  

Skontaktuj się ze swoim Operatorem i uzyskaj informacje odnośnie warunków i kryteriów do spełnienia oraz jakie dokumenty musisz przygotować.

Operatorzy w BUR mogą być różnorodni, włączając w to: Agencje Rozwoju Regionalnego, Izby Gospodarcze, Instytucje Finansujące, Centra Doradztwa Biznesowego.

Operatorzy zazwyczaj prezentują swoje usługi, warunki i programy wsparcia dla przedsiębiorców. Będziesz musiał również podpisać umowę z Operatorem dofinansowania.

Krok 2: Skontaktuj się z Operatorem

2

Sprawdzenie kwalifikowalności: Upewnij się, że spełniasz warunki i kryteria określone przez dostawców usług lub programy wsparcia. Czasami istnieją określone wymogi dotyczące branży, etapu rozwoju firmy czy lokalizacji, które muszą być spełnione.

Krok 3: Sprawdzenie kwalifikowalności

3

Przygotowanie wniosku: Zbierz niezbędne dokumenty i wypełnij formularze aplikacyjne według określonych wymogów. Zapisz się na szkolenie przez Bazę Usług Rozwojowych - zaloguj się na konto w BUR i zapisz na wybrane przez Ciebie szkolenie. Po zapisie otrzymasz potwierdzenie zapisu.

Pamiętaj o naszych kursach w BUR: Perfecta Instytut Kadr i Płac Sp. z o.o.

Krok 4: Przygotuj dokumenty i aplikuj

4

Monitorowanie: Śledź status swojej aplikacji. Upewnij się, że dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty i spełniłeś kryteria aplikacyjne.

Krok 5: Śledź postęp aplikacji

5

Decyzja: Po złożeniu wniosku, oczekuj na decyzję o otrzymaniu dofinansowania. Jeśli decyzja jest pozytywna, dowiedz się o warunkach wykorzystania przyznanego dofinansowania.

Krok 6: Oczekiwanie na decyzję i wykorzystanie dofinansowania

6

Krok 7: Realizacja szkolenia, wystawianie oceny oraz rozliczenie z naszą firmą szkoleniową

7

8

Krok 8: Otrzymanie refundacji wysokości odpowiedniego dofinansowania od Operatora

Dokumenty do pobrania

Pobierz aktualne dokumenty Instytutu Kadr i Płac Perfecta. 

Dane niezbędne do KFS oraz BUR

Wzór zaświadczenia 

Certyfikat ISO 9001:2015

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (18 stycznia 2024)

POBIERZ

Wpis po zmianie szkół i placówek niepublicznych (29 kwietnia 2024)

POBIERZ

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu  do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (29 stycznia 2021)

POBIERZ

AKTUALIZACJE

Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas

Małgorzata Mudlaff

biuro@karolinaniedzielska.pl

Specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń 

OBSŁUGA ZAPYTAŃ OFERTOWYCH B2B

+48 661 591 394

Dziękuję za kontakt!
Twoja wiadomość została przesłana poprawnie.

Masz pytania? Napisz do nas