W dniu 7 lipca 2023 r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych. Projekt ten nie będzie podlegał konsultacją społecznym, albowiem został złożony przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Projekt ten zawiera bardzo dużo zmian dotyczących wielu aktów prawnych. Jednak mnie najbardziej interesują te, które dotyczą ustawy o systemie ubezpieczeń […]

Ubezpieczenia społeczne

11 lipca, 2023

Koniec z kwestionowaniem przez ZUS podstawy wymiaru składek i umów o pracę?

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne umożliwia osobie niepodlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu w tym zakresie, skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach państwowego systemu opieki medycznej. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest spełnienie przez nią szeregu warunków formalno-prawnych. Podstawowe kwestie związane z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

Ubezpieczenia społeczne

22 stycznia, 2022

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1621) w dniu 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają dotychczasowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym W związku z nowymi przepisami zmianie ulegnie […]

Ubezpieczenia społeczne, Zasiłki

30 grudnia, 2021

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 2022 r.

Ustawa zmieniająca między innymi ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zwana Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem zakłada zmianę w zakresie terminu składania deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, […]

Ubezpieczenia społeczne

9 listopada, 2021

Zmiana terminu opłacania składek w Nowym Ładzie

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Ubezpieczenia społeczne, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Renta rodzinna jest świadczeniem, które w wymiarze finansowym ma rekompensować nieobecność zmarłego rodzica w życiu jego dziecka. W przypadku osoby uczącej lub studiującej renta przysługuje do ukończenia przez nią 25 roku życia, jednak istnieje ustawowy wyjątek od tej regulacji. Zgodnie z treścią przepisu art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, […]

Ubezpieczenia społeczne

17 kwietnia, 2019

Renta rodzinna na ostatnim roku studiów

W sytuacji kiedy stajemy się osobami niezdolnymi do pracy z powodu przemijającej choroby, objawów schorzenia samoistnego czy też wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy przysługuje nam wynagrodzenie chorobowe czy też zasiłek chorobowy. W zależności czy nasza niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy też nie, wiążą się z tym nasze określone uprawnienia […]

Ubezpieczenia społeczne

13 marca, 2019

Różnica pomiędzy zasiłkiem chorobowym z funduszu chorobowego a zasiłkiem chorobowym z funduszu wypadkowego?

Ostatnio wielką burzę wywołało pismo rozesłane przez ZUS w celu przeprowadzenia przez pracodawców kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach. Było to pokłosiem obranej formy protestu przez nauczycieli. W związku z tym pojawiło się wiele pytań o podstawy prawne oraz zasadność żądania wysuniętego przez ZUS. Jako były prawnik ZUS, na sali rozpraw spędziłam wiele godzin, w trakcie […]

Ubezpieczenia społeczne

12 lutego, 2019

Kontrole zwolnień lekarskich przez pracodawców

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live