Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych od 4 czerwca

W dniu 20 maja 2022 r. została ogłoszona ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która dość znacząco zmienia także ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa ta wchodzi w życie w dniu 4 czerwca 2022 r. i trochę namiesza w pracy działów kadrowo- płacowych. Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK), to system partycypacji ubezpieczonych, przyszłych emerytów w odkładaniu […]

Nowy obowiązek pracodawcy- wniosek o wypłatę transferową PPK

W związku z pojawieniem się nowych obowiązków, które legły na barkach pracodawcy w zakresie wdrożenia oraz obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), został poszerzony także katalog etapów/ obowiązków wobec nowo zatrudnionego pracownika. W stosunku do każdej osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK, po 3 miesiącach zatrudnienia*, w zależności od wieku automatycznie albo na swój wniosek podmiot zatrudniający będzie podpisywać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą jest podpisana umowa o zarządzanie […]

Tarcza antykryzysowa- Pracownicze Plany Kapitałowe

Kolejny dzień z dawką wiedzy z zakresu tarczy antykryzysowej. Tym razem na tapetę biorę Pracownicze Plany Kapitałowe. W praktyce podmiotów zatrudniających, które stoją przed koniecznością wdrożenia PPK- mam dobrą wiadomość. Zostały przesunięte terminy. Obowiązki z ustawy o PPK Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia stosowania ustawy w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą […]