Udział pracownika w komisji wyborczej a czas pracy

Już 15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne. Wielu pracowników w tym czasie będzie członkami komisji wyborczych. Wybory odbywają się w niedzielę. Jednak w przypadku członków ich rola na tym dniu się nie kończy. W tym wpisie przedstawię uprawnienia i zasady rozliczania czasu pracy oraz inne uprawnienia pracowników, którzy będą członkami komisji.   Zgodnie z art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 […]

Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy

Ruchomy czas pracy, a tak naprawdę ruchomy rozkład czasu pracy nabierają znaczenia w dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw, albowiem w sposób elastyczny można kształtować czas pracy pracowników, ba nawet oni sami mogą mieć realny wpływ na ten aspekt pracy. Bardzo często ruchomy czas pracy jest traktowany jako system czasu pracy. Jest to błąd, ponieważ jest to rozkład czasu pracy zmieniający konkretny, wprowadzony u danego pracodawcy system […]

Rozliczenie pracy w święto

Dzień 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wynika to wprost z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Praca w święta jest dozwolona:  1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;  2) w ruchu ciągłym;  3) przy pracy zmianowej;  4) […]

Jak ewidencja czasu pracy kryła seryjnego mordercę- Wampira z Bytomia

Czy ewidencja czasy pracy może sprowadzić śledczych na zły trop i morderca, który okazuje się finalnie być seryjnym mordercą może na pewnych etapach śledztwa uniknąć podejrzeń ze strony milicjantów? Co w ogóle ma ewidencja czasu pracy do dawnych zbrodni Joachima Knychały okrzykniętego Wampirem z Bytomia (nie mylcie z Wampirem z Bytowa, bo nim jest Leszek Pękalski, który działał ładnych pare lat później niż Knychała i na innym ternie) albo Frankensteinem. Otóż okazuje się, że ewidencja […]

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi nadużyciami ze strony pracodawcy. W niniejszym wpisie omówię zasady zlecania oraz rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych pod kątem […]

Czas pracy kadry zarządzającej

Z przyjemnością przedstawiam fragmenty mojej książki z Czasu pracy. Na łamach niniejszego wpisu zostanie zaprezentowana problematyka czasu pracy kadry zarządzającej, bowiem uprawnienia tej  grupy pracowników w sposób odmienny zostały uregulowane w kodeksie pracy. KUPUJĘ KSIĄŻKĘ   W rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 128 § 1 pkt 2 kp pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy lub pracownicy […]

Czas pracy w podróży służbowej

Problematyka rozliczania podróży służbowych w kontekście płacowym zostały dość szeroko uregulowane w obowiązujących przepisach. Niestety, ale w kontekście rozliczania czasy pracy w podróży służbowe obecne regulacje w tym zakresie milczą. Tym samym, aby móc omówić tematykę rozliczania czasu pracy w podróży służbowej musimy sięgnąć do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., (sygnatura akt II PK 265/04). Owszem wyroki sądowe w naszym kraju nie są obowiązującym prawem, […]

Rozliczenie święta przypadającego w sobotę

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W sytuacji, gdy święto jako ustawowy dzień dolny od pracy, przypada na dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (zazwyczaj jest to sobota), na pracodawcy ciąży obowiązek zagwarantowania do końca okresu rozliczeniowego innego dnia wolnego. Z wyroku Trybunału Konstytucyjnego ( wyrok z dnia 2 października 2012 r., […]

Przerwa niewliczana do czasu pracy

Na gruncie kodeksu pracy i innych ustaw szczególnych zostały uregulowane w dużej mierze przerwy wliczane do czasu pracy. Jeśli jesteś zainteresowany, odsyłam do wpisu na ten temat : KLIKAM W kodeksie pracy zostałą również przewidziana przerwa niewliczana do czasu pracy.  Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwę w pracy niewliczaną do czasu […]

Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia za pracę w święto

Właśnie minął 11 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy. Jednakże z uwagi na różne okoliczności niektórzy pracownicy wykonywali w tym dniu pracę. Tym samym pojawi się wiele pytań jak rozliczyć czas pracy i wynagrodzenie -pracowników, którzy pracowali 11 listopada, który miał być dla nich dniem wolnym. Dni ustawowo wolne od pracy Dniami ustawowo wolnymi od pracy są niedziele i święta. Święta wolne od pracy jako dni ustawowo […]