Tematyka nadgodzin nie jest wcale prostym i łatwym zagadnieniem na gruncie kodeksu pracy. Popełnienie choć najmniejszego błędu w tej materii bardzo często ma opłakane konsekwencje. Co więcej w pragmatykach służbowych jakimi są, np. ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o służbie cywilnej. Właśnie w tej ostatniej, z dniem 1 stycznia […]

Czas pracy

4 stycznia, 2024

Zmiany w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej

W tym wpisie przedstawię uprawnienia i zasady rozliczania czasu pracy oraz inne uprawnienia pracowników, którzy będą członkami komisji.   Zgodnie z art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje: 1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia […]

Czas pracy

28 września, 2023

Udział pracownika w komisji wyborczej a czas pracy

Ruchomy czas pracy, a tak naprawdę ruchomy rozkład czasu pracy nabierają znaczenia w dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw, albowiem w sposób elastyczny można kształtować czas pracy pracowników, ba nawet oni sami mogą mieć realny wpływ na ten aspekt pracy. Bardzo często ruchomy czas pracy jest traktowany jako system czasu pracy. Jest to błąd, ponieważ jest to rozkład […]

Czas pracy

14 listopada, 2022

Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy

Dzień 11 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Wynika to wprost z ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Praca w święta jest dozwolona:  1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub […]

Czas pracy

13 listopada, 2022

Rozliczenie pracy w święto

Czy ewidencja czasy pracy może sprowadzić śledczych na zły trop i morderca, który okazuje się finalnie być seryjnym mordercą może na pewnych etapach śledztwa uniknąć podejrzeń ze strony milicjantów? Co w ogóle ma ewidencja czasu pracy do dawnych zbrodni Joachima Knychały okrzykniętego Wampirem z Bytomia (nie mylcie z Wampirem z Bytowa, bo nim jest Leszek […]

Czas pracy

12 listopada, 2022

Jak ewidencja czasu pracy kryła seryjnego mordercę- Wampira z Bytomia

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

13 października, 2021

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Z przyjemnością przedstawiam fragmenty mojej książki z Czasu pracy. Na łamach niniejszego wpisu zostanie zaprezentowana problematyka czasu pracy kadry zarządzającej, bowiem uprawnienia tej  grupy pracowników w sposób odmienny zostały uregulowane w kodeksie pracy. KUPUJĘ KSIĄŻKĘ   W rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 128 § 1 pkt 2 kp pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem […]

Czas pracy

17 lipca, 2021

Czas pracy kadry zarządzającej

Problematyka rozliczania podróży służbowych w kontekście płacowym zostały dość szeroko uregulowane w obowiązujących przepisach. Niestety, ale w kontekście rozliczania czasy pracy w podróży służbowe obecne regulacje w tym zakresie milczą. Tym samym, aby móc omówić tematykę rozliczania czasu pracy w podróży służbowej musimy sięgnąć do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., (sygnatura akt […]

Czas pracy

26 grudnia, 2020

Czas pracy w podróży służbowej

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W sytuacji, gdy święto jako ustawowy dzień dolny od pracy, przypada na dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (zazwyczaj jest to sobota), na pracodawcy ciąży obowiązek zagwarantowania do końca okresu rozliczeniowego innego […]

Czas pracy

21 grudnia, 2020

Rozliczenie święta przypadającego w sobotę

Na gruncie kodeksu pracy i innych ustaw szczególnych zostały uregulowane w dużej mierze przerwy wliczane do czasu pracy. Jeśli jesteś zainteresowany, odsyłam do wpisu na ten temat : KLIKAM W kodeksie pracy zostałą również przewidziana przerwa niewliczana do czasu pracy.  Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, […]

Czas pracy

14 listopada, 2020

Przerwa niewliczana do czasu pracy

Właśnie minął 11 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy. Jednakże z uwagi na różne okoliczności niektórzy pracownicy wykonywali w tym dniu pracę. Tym samym pojawi się wiele pytań jak rozliczyć czas pracy i wynagrodzenie -pracowników, którzy pracowali 11 listopada, który miał być dla nich dniem wolnym. Dni ustawowo wolne od pracy Dniami ustawowo […]

Czas pracy

11 listopada, 2020

Rozliczenie czasu pracy i wynagrodzenia za pracę w święto

Dziś jest wyjątkowy dzień. ????⚡????⚡???? Kobiety, a także wielu mężczyzn będzie protestować. ????⚡????⚡???? Bacznie obserwuje, co się dzieje. Nie wypowiadam się publicznie, co nie oznacza że nie mam swojego zdania. Po prostu, prokuratura tak doświadczyła mnie w sprawie śmierci i zła, że wiele zostawiam dla siebie. ????⚡????⚡???? Wielu pracodawców dzisiaj wyszło na przeciw swoim pracownikom […]

Czas pracy

27 października, 2020

Usprawiedliwianie nieobecności

Już w ten weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Pomimo tego, że w naszym kraju oraz UE prowadzona jest od dłuższego dyskusja nad zniesieniem tej praktyki, nic w tym zakresie się nie dzieje. Pamiętam jak mieszkałam w Moskwie 8 lat, zostały w tym czasie w Federacji Rosyjskiej zniesione przepisy dotyczące zmiany czasu. […]

Czas pracy

23 października, 2020

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Do Rządowego centrum Legislacji wpłynął Rządowy Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2021 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Zgodnie z projektem: Ustala się liczbę żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, a także osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, które w […]

Czas pracy

4 października, 2020

Powołanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest to środek zapobiegawczy stosowany w toku postępowania przygotowawczego (I faza postępowania karnego), mający na celu zabezpieczenie toku postępowania. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane na wniosek odpowiedniego oskarżyciela publicznego (prokuratora- w zależności od wagi sprawy Prokuratora Prokuratury Rejonowe, Okręgowej, Regionalnej), przez właściwy Sąd Okręgowy wobec podejrzanego, a więc postępowani karne musi być […]

Czas pracy

25 września, 2020

Osadzenie pracownika w tymczasowym areszcie lub zakładzie karnym a czas pracy

Często prowadząc szkolenia z przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji omawiam problematykę dyskryminacji w stosunkach pracy osób, które nie są wyznania religii dominującej w naszym kraju. Zauważyłam także, że nie jest znane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do […]

Bez kategorii, Czas pracy, Obowiązki pracodawcy

8 lipca, 2020

Udzielenie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

Coraz częściej jako prawnik i pełnomocnik zarówno pracowników jak i pracodawców spotykam się z dochodzeniem przez strony stosunku pracy wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zauważyłam również, że głównie pracodawcy nie znają takiej instytucji jaką jest ryczałt za nadgodziny. Mało znana instytucja, a jakże pomocna w przypadku rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, którzy pracują poza […]

Bez kategorii, Czas pracy, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

27 kwietnia, 2020

Ryczałt za nadgodziny

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Zlecanie pracy zdalnej

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Ubezpieczenia społeczne, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Moją ulubioną działką z zakresu prawa pracy, jest czas pracy! Mam świadomość tego, że wielu osobom zagadnienia związane z czasem pracy spędzają sen z powiek. A więc wychodzę na przeciw tym zmorą. Na tapetę bierzemy w pierwszej kolejności przerwy wliczane do czasu pracy. Każdy pracownik ma określone prawo do czasu wolnego, zarezerwowanego na jego odpoczynek, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

24 lutego, 2020

Przerwy wliczane do czasu pracy

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live