W trakcie pracy pracownik może stać się niezdolny do jej wykonywania. Niezdolność do pracy możemy oczywiście podzielić na czasową oraz trwałą, lub na tyle długą, która sprawia że dalsze zatrudnienie pracownika jest niecelowe. Należy pamietać, że zarówno lekarze służby Medycyny Pracy oraz lekarze orzecznicy ZUS oceniają zdolność do pracy w związku z wykonywaną przez pracownika […]

Badania pracowników, Wypowiedzenia

25 marca, 2024

Zwolnienie pracownika w związku z niezdolnością do pracy

Poniższy wpis i analizy w nim zawarte są fragmentem mojej kolejnej książki nad którą pracuje, czyli Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Zapoznaj się z nim i przekonaj się sam/a czy warto w tę książkę inwestować 🙂   Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron jest dwustronnym oświadczeniem woli dwóch stron stosunku pracy, a więc pracownika i […]

Wypowiedzenia

19 listopada, 2023

Wszystko o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Dużym problemem w organizacji pracy, gwarancji jej prawidłowego przebiegu są nieobecności pracowników. Drugiej strony co do zasady, zgodnie z art. 41 kp nieobecności chronią przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także wczasie innej usprawiedliwionej nieobecności (niezależnie od tego czy jest […]

Wypowiedzenia

25 lutego, 2023

Nieobecność jako przyczyna zakończenia stosunku pracy

Nie można zapominać, że prawo pracy jest częścią prawa cywilnego. Oczywiście nie każdy kadrowiec, księgowy czy pracodawca musi być prawnikiem, ale powinni oni znać wybrane zagadnienia z zakresu prawa prywatnego, a co więcej umieć je stosować w praktyce. Ostatnio zauważyłam, że niestety znajomość przepisów dotyczących składania oświadczeń, np. wypowiedzeń jest dość mało znana. To, że […]

Wypowiedzenia

4 kwietnia, 2021

Skuteczność wypowiedzenia

Ostatnio dostałam pytanie od swojej klientki, co stanie się w sytuacji, gdy pracownikowi zostanie dostarczone wypowiedzenie umowy o pracę (skutecznie), następnie tego samego dnia uda się do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, w którym otrzymał zwolnienie z pracy. Czy w takim wypadku pracodawca obowiązany jest cofnąć wypowiedzenie z uwagi na ochronę pracownika wynikającą […]

Uprawnienia pracownicze, Wypowiedzenia

10 czerwca, 2020

Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live