Czas pracy czas pracy

Kwadrans z HR Kwadrans z HR

Kwadrans z HR Kwadrans z HR

Karolina Niedzielska

Dokumentacja Pracownicza

• KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR • KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR • KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR • KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR • KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR •• KAROLINA NIEDZIELSKA • KWADRANS Z HR •

Pakiet must have kadrowca

Pakiet obejmuje książki:
 • Płace, 
 • Dokumentacja pracownicza, 
 • Czas pracy, 
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 
 • Uprawnienia związane z rodzicielstwem, 
 • Świadectwo pracy
 • Kodeks pracy Dodaj do koszyka 

699

Przewidywany termin wydania luty/marzec 2024 r. 

zatrudnianie i zwalnianie pracowników

199

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zakończenie stosunku pracy jest jednym z najbardziej skomplikowanych, w mojej opinii, zagadnień z zakresu kadr i płac. Tematyka ta jest na tyle skomplikowana, albowiem opiera się o bogate orzecznictwo, stanowiska urzędowe organów powołanych do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawnych, a także opiera się o stosowanie przepisów nie tylko z szeroko rozumianego systemu prawa pracy, ale także miedzy innymi prawa cywilnego. Mam nadzieję, że czytelnik po lekturze mojej publikacji będzie czuł się swobodnie w tematyce nawiązania i zakończenia stosunku pracy. Będzie umiał w sposób prawidłowy zdiagnozować problem i go rozwiązać także w skomplikowanej rzeczywistości, z którą zderzają się kadrowcy, płacowcy, managerowie HR, pracodawcy i inne osoby zainteresowane tą tematyką. Nie ukrywajmy, jest to dla większości jasne, że pracownik przy zatrudnianiu i zwalnianiu jest o wiele słabszą stroną w zestawieniu z bogatym zapleczem techniczno - merytorycznym pracodawcy, który jest wyspecjalizowanym podmiotem w zakresie stosunków pracy. Jednak i w tym wypadku nie można się zwieść temu podziałowi, który kreuje nierówność stron stosunku pracy, albowiem bardzo często wnioski, oświadczenia, pisma składane przez pracowników są niejednoznaczne, mogące nastręczać problemów nawet osobom doświadczeniem w materii zatrudniania i zwalniania pracowników. Mam nadzieję, że bazując na moim doświadczeniu, udało mi się przewidzieć, zobrazować i przytoczyć przykłady takich scenariuszy, które sprawiają w codziennej pracy działów kadrowo - płacowych problemy. 
 


Dodaj do koszyka 

dowiedz się więcej

książka Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Pobierz bezpłatny rozdział książki 

Trzymasz aktualnie w ręku poradnik, stworzony dla osób zajmujących się płacami oraz kadrami i płacami, poszukujących nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także konkretnych przykładów obliczeń i rachuby płac pracowników oraz innych osób zatrudnionych. Książka jest skierowana dla osób, które już posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu płac oraz do osób początkujących, które dopiero wgryzają się w ten temat. Pozycja zawiera bardzo wiele interpretacji podatkowych, ubezpieczeniowych, wyroków sądów oraz wzory dokumentów. Duża część publikacji poświęcona jest zasiłkom oraz potrąceniom, albowiem w praktyce te dwa zagadnienia przysparzają najwięcej problemów. Książka stanowi doskonałą i aktualną pigułkę wiedzy z zakresu szeroko rozumianych płac.

Płace

Dodaj do koszyka

199

Przewidywany termin wydania luty/marzec 2024 r. 

dowiedz się więcej

książka Płace

Pobierz bezpłatny rozdział książki 

Ta książka to poradnik, stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz dokumentacją pracowniczą, poszukujących odpowiedzi na wiele pytań związanych ze zmianami w przepisach prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Niniejsza publikacja została szeroko zaktualizowana o problemy praktyczne i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, powstałych po wdrożeniu ostatnich zmian legislacyjnych. Ponadto publikacja została poszerzona o dokumentację z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz umów cywilnoprawnych.

 • jak skrócić okres archiwizacji do 10 lat;
 • jak przejść (i czy jest to konieczne) na wersję elektroniczną dokumentacji pracowniczej;
 • jak prowadzić akta osobowe i pozostałą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy zgodnie z nowymi przepisami, a przede wszystkim, które dokumenty w jakim miejscu winny być gromadzone;
 • których pracowników i ich dokumentacji pracowniczej dotyczą zmiany.

Liczba stron: 247

Oprawa: miękka

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Z niniejszej publikacji dowiesz się:Dokumentacja pracownicza

Dodaj do koszyka 

99

dowiedz się więcej

książka dokumentacja pracownicza 

Pobierz bezpłatny rozdział książki 

Świadectwo pracy jest raptem kilkustronicowym dokumentem, który wypełnia się na podstawie akt osobowych i pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy konkretnego pracownika. Na jego przykładzie można byłoby przeprowadzić wręcz cały kurs kadrowy, ponieważ w dokumencie tym należy zawrzeć praktycznie większość instytucji kadrowo-płacowych. Jednak w praktyce przygotowanie świadectwa pracy może stwarzać wiele problemów i często praktyki zawierania w nim informacji są rozbieżne oraz nie zawsze prawidłowe. Pomimo obowiązującego rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy nierzadko pojawiają się w nim informacje oraz adnotacje, które w ogóle nie powinny tam się znaleźć. Dlatego też postanowiłam, że napiszę osobną publikację w tym zakresie, będącą uporządkowanym przewodnikiem dla osób zainteresowanych tematem – kadrowców i księgowych, którzy w swojej codziennej pracy mierzą się z wystawianiem i wydawaniem świadectw pracy.

Liczba stron: 119

Oprawa: miękka

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Świadectwo pracy

Dodaj do koszyka 

69

dowiedz się więcej

To poradnik, który został stworzony dla osób zajmujących się kadrami oraz planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, poszukujących odpowiedzi na wiele zawiłych zagadnień. Czas pracy uważany jest przez kadrowców za jeden z najtrudniejszych elementów prawa pracy. Tak naprawdę to mit. Czas pracy jest uporządkowanym i logicznym działem prawa pracy. Kluczami do sukcesu planowania i rozliczania czasu pracy zgodnie z normami prawnymi są opanowanie specyficznych definicji ustawowych oraz rozszyfrowanie powtarzalnych mechanizmów. Każdy mój poradnik zawiera liczne przykłady służące zobrazowaniu danego zagadnienia. Tym samym przedstawiam nie tylko wiedzę teoretyczną, którą można nabyć samodzielnie podczas lektury kodeksu pracy, ale także wiedzę praktyczną.

 • co w ujęciu ustawodawczym jest czasem pracy, a co nim nie jest;
 • jak planować i rozliczać czas pracy;
 • jak usprawiedliwiać nieobecności;
 • jak rozliczać nadgodziny, pracę ponadwymiarową, pracę w niedzielę i święta;
 • jak dokumentować czas pracy pracownika z uwzględnieniem zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Liczba stron: 219

Oprawa: miękka

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Z niniejszej publikacji dowiesz się:czas pracy

99

Dodaj do koszyka 

dowiedz się więcej

książka czas pracy

Pobierz bezpłatny rozdział książki 

W dniu 26 kwietnia 2023 r. w sposób znaczący zmieniły się przepisy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem. Począwszy od urlopu rodzicielskiego, który przeszedł wręcz rewolucję, skończywszy na nowych instytucjach takich jakelastycznh organizacja pracy oraz urlop opiekuńczy. W niniejszej publikacji omówię nie tylko nowe instytucje prawa pracy dotyczące uprawnień rodzicielskich, które zostały wprowadzone w związku z koniecznością wdrożenia przez Polskę dyrektywy Work Life Balance, ale także te które funkcjonują w kodeksie pracy od lat. Rodzicielstwo to bardzo ważny i nierozerwalny aspekt praw pracowniczych. Pracownicy mają bardzo szeroki wachlarz uprawnień, które nakładają wiele obowiązków na pracodawców. Należy pamiętać, że pracownicy – rodzice poprzez swoją prace dążą do zaspokajania potrzeb nie tylko swoich, ale także swoich dzieci. W związku z rodzicielstwem pracownicy nie mogą być dyskryminowani na każdym etapie kandydatury do pracy oraz zatrudniania. Uprawnienia te można podzielić na urlopy i inne zwolnienia z pracy w związku z rodzicielstwem oraz uprawnienia związane z organizacją, przebiegiem procesu pracy, a także z zakresu czasu pracy. Dodatkowo opisuje w niniejszej publikacji uprawnienia związane z zasiłkami oraz uprawnienia socjalne rodziców, którzy nie są pracownikami. Tak szerokie spojrzenie na tematykę rodzicielstwa pozwoli czytelnikowi w sposób kompleksowy nabyć wiedzę w zakresie uprawnień rodzicielskich i obowiazujących przepisów wpierających rodzinę.

Liczba stron: 119

Oprawa: miękka

Stan prawny aktualny na dzień: 01.06.2023 r.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Dodaj do koszyka 

99

dowiedz się więcej

dowiedz się więcej

książka uprawnienia związane z rodzicielstwem

Pobierz bezpłatny rozdział książki 

Tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 1465

Liczba stron: 219

Oprawa: miękka

Kodeks Pracy – tekst ustawy

Dodaj do koszyka 

29

dowiedz się więcej