Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Z uwagi na to, że umowy cywilnoprawne są bardzo popularną formą wykonywania pracy, chociaż nie zawsze są korzystne. Często stanowią jedyne źródło utrzymania osoby pracującej i jej rodziny. W związku z tymi problemami od dłuższego czasu postulowano, aby objąć ochroną przed potrąceniami dochodów z umów cywilnoprawnych. Tym samym pojawiły się jakiś czas temu nowe przepisy na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 833 §2 (1) przepisy […]

Kwoty wolne od potrąceń 2021

Wynagrodzenie pracownika, inne świadczenia uzyskiwane w związku z wykonywaniem pracy są chronione przez prawo. Tym samym, co do zasady jest nienaruszalne, chyba że przepisy pozwalają pracodawcy lub innym organom ingerowanie w wysokość wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia dzielimy na odliczenia i potrącenia. Odliczenia są to: podatki; składki; PPK; tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia.  Odliczenia wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawnych.  Potrąceniu podlegają tylko i wyłącznie następujące należności:  sumy egzekwowane […]

Potrącenie komornicze z wynagrodzenia Prezesa spółki niebędącego pracownikiem

Ostatnio od kursantki mojego szkolenia pn.: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020 r. otrzymałam dosyć ciekawe pytanie. Co należy zrobić w sytuacji, gdy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przysłał zajęcie wynagrodzenia, innych wierzytelności ze stosunku pracy oraz zasiłków Prezesa Spółki (ta sytuacja będzie dotyczyć również członka organu nadzorczego), który nie jest pracownikiem, a jedynie sprawuje funkcję Prezesa, za którą otrzymuje wynagrodzenie, ale nie jest to wynagrodzenie za pracę ze stosunku pracy. W pierwszej kolejności […]

Potrącenie świadczenia niealimentacyjnego pracownika zwolnionego z podatku dochodowego (PIT 0)

Mały przedsmak, jednego z tematów czekającego nas wyzwania dot. kwot wolnych od potrąceń. Wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń uzyskiwanych w związku z wykonywaniem pracy jest chronione przez prawo. Tym samym, co do zasady jest nienaruszalne, chyba że przepisy pozwalają pracodawcy lub innym organom do ingerencji w wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia dzielimy na odliczenia i potrącenia. Odliczenia są to: podatki; składki; PPK; uproszczony tryb odzyskania nadpłaty wynagrodzenia.  Potrąceniu podlegają […]