W związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującą w Unii Europejskiej (art. 11, 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) pracownik podlega tylko […]

Wynagrodzenie

13 grudnia, 2023

Zawarcie z pracownikiem umowy o przejęcie obowiązku płatnika składek

Podmioty lecznicze podobnie jak oświata rządzi się swoimi prawami a konkretnie, ich działaność określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Wskazuje ona nie tylko na rodzaje podmiotów leczniczych  (a są to stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne takie jak szpitale czy inne jednostki niż szpitalne oraz […]

Wynagrodzenie

2 października, 2023

Wynagrodzenie w podmiotach leczniczych

Zgodnie z art. 67 (24) § 4 kodeksu pracy obowiązek pokrycia  między innymi koszty energii elektrycznej  może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Niestety, ale przepisy prawa pracy nie przewidują w żaden sposób wyliczenia tegoż ryczałtu. Należy pamietać, że ta kwota musi być […]

Wynagrodzenie

30 marca, 2023

Przykładowe wyliczenie ryczałtu za prąd przy pracy zdalnej

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu Koszty uzyskania przychodu można zastosować u jednego płatnika podatku dochodowego tylko raz w miesiącu. Liczy się fakt osiągnięcia przez podatnika przychodu ze stosunku pracy, bez względu na to, czy w danym miesiącu pozostawał w stosunku pracy lub wykonywał pracę – np. pracownik cały miesiąc pobierał zasiłek opiekuńczy, a następnie wynagrodzenie chorobowe, […]

Wynagrodzenie

7 lutego, 2023

Rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu

Polski Ład był hitem roku 2022 i tego się słuchało. Wiele osób myślało, że nadejście roku 2023 coś w tej materii zmieni. Jednak te osoby dość mocno się myliły. Dlaczego? Podczas konsultacji społecznych tzw. Polskiego Ładu 2.0 (chociaż Ministerstwo Finansów ustawę tą nazywa Niskie Podatki) wiele przepisów, w szczególności tych dotyczących składania przez podatników płatnikom […]

Wynagrodzenie

15 stycznia, 2023

Pomijalność oświadczeń i wniosków podatkowych a zawarcie kolejnej umowy

Ceny węgla są zawrotne… Nie wszystkich stać na jego zakup, a zima idzie coraz większymi krokami. Czy istnieje możliwość uzyskania przez pracownika lub inną osobę uprawnioną zapomogi na węgiel z ZFŚS? Odpowiedź brzmi: to zależy. O tym jakie świadczenia i w jakich przypadkach są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zależy od treści obowiązującego u […]

Wynagrodzenie

21 października, 2022

Zapomoga na węgiel z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pracodawca jako podmiot wyspecjalizowany, także w zakresie prawa pracy dysponuje nierzadko licznym zespołem kadrowo- płacowym, czyli zapleczem osób, które znają prawo pracy. Tym samym raczej nie powinny zdarzać się sytuacje, gdy pracodawca niezgodnie z prawem wypłaci lub nie wypłaci należnych pracownikowi świadczeń. Oceniając uchybienia w zakresie realizacji prawa do wynagrodzenia pracownika trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, […]

Wynagrodzenie

20 października, 2022

Odzyskanie przez pracodawcę nadpłaconego wynagrodzenia

Bardzo często pojawia się szereg pytań i wątpliwości dotyczących stosowania preferencji podatkowej jaką jest PIT-0 dla pracujących seniorów (emerytów). Te pytania też są kierowane do mnie na szkoleniach, kursach, w prośbach o udzielenie porady prawnej. Postanowiłam, że problemy i moje interpretacje przedstawię na blogu. Ulga dla pracujących seniorów Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt […]

Wynagrodzenie

2 sierpnia, 2022

Problemy z PIT-0 dla pracujących seniorów

Projekt ustawy z dnia 24 marca 2022 r. oraz z dnia 12 kwietnia 2022 r. wywraca do góry nogami zasady stosowania oświadczenia PIT-2 i kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy począwszy od przemeblowania podstaw prawnych. Zasady obniżania zaliczki na pdof opisane są w art. 32 ust. 3- 4 ustawy o pdof. Zasady te, oczywiście w […]

Wynagrodzenie

30 kwietnia, 2022

Planowane zmiany w PIT-2

24 marca 2022 r. pojawił się kolejny projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który ma na celu poprawić ustawę znaną pod kryptonimem Polski Ład. Tym razem jedną z propozycji jest obniżenie stawki podatkowej z 17 % na 12 % oraz likwidacja preferencji podatkowej tzw. ulgi dla klasy średniej (dalej UKŚ). Pod koniec […]

Wynagrodzenie

10 kwietnia, 2022

Likwidacja ulgi dla klasy średniej- skutki

W związku ze zmianami Polskiego Ładu pojawia się bardzo wiele pytań dotyczących wynagrodzeń członków rad nadzorczych, w szczególności w zakresie jakie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą tej grupy podatników. Jeśli chodzi o ogólne zasady wynagrodzenia członków rady nadzorczej należy pamietać, że zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2014 r. o […]

Wynagrodzenie

30 stycznia, 2022

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej po zmianach Polskiego Ładu

W dniu 7 stycznia 2022 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie którego celem jest odroczenie terminu zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwagi na to, że pierwsze wynagrodzenia wypłacone po zmianach tzw. Polskiego Nowego Ładu nie zawsze okazały się korzystne w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów (przepisów ustawy o pdof obowiązujących do 31.12.2021 […]

Wynagrodzenie

18 stycznia, 2022

Porównanie zaliczek na podatek dochodowy według mechanizmu Rozporządzenia z 7.01.2022

Na podstawie przepisów Polskiego Nowego Ładu znowelizowano art. 83 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 stycznia 2022 r. przepis ten będzie stanowił:  1. W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1–13, zgodnie z przepisami art. 79 i art. 81, jest […]

Wynagrodzenie

6 stycznia, 2022

Obniżenie składki zdrowotnej do zaliczki na podatek dochodowy od 2022

Wiele  kadrowców, księgowych i pracodawców w ostatnim czasie skupiło się na tym, aby na siłę wypłacić grudniowe wynagrodzenie jeszcze w grudniu (w przypadku, gdy wynagrodzenie jest płatne z przesunięciem, np. 10 tego dnia następnego miesiąca, czyli 10 stycznie 2022 r.). Jest to ogromny błąd. Dlaczego? Wiele osób skupia się na tym, aby pracownik skorzystał z […]

Wynagrodzenie

19 grudnia, 2021

Wynagrodzenie za grudzień wypłacone w grudniu to pokrzywdzenie pracownika i złamanie prawa

I stało się! To mój setny wpis na moim blogu. Bloga pisze niecałe 3 lata i przez ten okres powstało już 100 wpisów o tematyce z zakresu prawa pracy, kadr, płac oraz ubezpieczeń społecznych. Na taki jubileusz należy wybrać wyjątkowy temat. Tym samym postanowiłam wybrać temat dotyczący nowej ulgi przewidzianej przez tzw. Polski Nowy Ład […]

Wynagrodzenie

6 grudnia, 2021

Ulga dla klasy średniej w praktyce

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

13 października, 2021

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi, który został zwolniony w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa zależna od stażu zakładowego. Staż zakładowy w takim wypadku ustala się z całego okresu zatrudnienia niezależnie od przerw i ich przyczyn, analogicznie jak w […]

Wynagrodzenie

3 kwietnia, 2021

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Powoli zbliża się koniec roku. U niektórych pracodawców pracownicy będą przekraczali II próg podatkowy. W tym roku zmieniły się zasady  ustalania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym przekroczono II próg podatkowy. Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku Wielu pracowników, którzy przewidują, że w trakcie roku przekroczą II próg podatkowy na […]

Wynagrodzenie

14 listopada, 2020

Przekroczenie II progu podatkowego w trakcie miesiąca

W naszym kraju odnotowuje się coraz więcej przypadków zachorowań na COVID-19, co pociąga za sobą konieczność stosowania izolacji oraz kwarantanny. Coraz więcej pytań pojawia się w związku ze stosowaniem tych dwóch instytucji. Niestety pojawia się coraz więcej sprzecznych ze sobą odpowiedzi. Szczególnie nurtującym pytaniem jest: Czy można pracować na izolacji lub kwarantannie??? Odpowiem na to […]

Wynagrodzenie

1 listopada, 2020

Praca na kwarantannie lub izolacji

W kodeksie pracy oraz w innych ustawach szczególnych zostały przewidziane także okresy niewykonywania pracy przez pracownika, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia.  Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków […]

Wynagrodzenie

25 października, 2020

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live