Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

0 Comments

Zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi, który został zwolniony w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa zależna od stażu zakładowego. Staż zakładowy w takim wypadku ustala się z całego okresu zatrudnienia niezależnie od przerw i ich przyczyn, analogicznie jak w […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021

0 Comments

W 2021 r. – minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2800 zł, zaś stawka dla umów cywilnoprawnych to 18,30 zł. Pamiętaj!  Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest do wypłaty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie może być to wynagrodzenie zasadnicze + dodatki lub też wynagrodzenie zasadnicze może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, jednakże musi zostać uzupełnione przez […]

Przekroczenie II progu podatkowego w trakcie miesiąca

0 Comments

Powoli zbliża się koniec roku. U niektórych pracodawców pracownicy będą przekraczali II próg podatkowy. W tym roku zmieniły się zasady  ustalania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy w miesiącu, w którym przekroczono II próg podatkowy. Przekroczenie drugiego progu podatkowego w trakcie roku Wielu pracowników, którzy przewidują, że w trakcie roku przekroczą II próg podatkowy na […]

Praca na kwarantannie lub izolacji

0 Comments

W naszym kraju odnotowuje się coraz więcej przypadków zachorowań na COVID-19, co pociąga za sobą konieczność stosowania izolacji oraz kwarantanny. Coraz więcej pytań pojawia się w związku ze stosowaniem tych dwóch instytucji. Niestety pojawia się coraz więcej sprzecznych ze sobą odpowiedzi. Szczególnie nurtującym pytaniem jest: Czy można pracować na izolacji lub kwarantannie??? Odpowiem na to […]

Okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia 

0 Comments

W kodeksie pracy oraz w innych ustawach szczególnych zostały przewidziane także okresy niewykonywania pracy przez pracownika, za które zachowuje prawo do wynagrodzenia.  Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków […]

Przedsądowe wezwanie do zapłaty w stosunkach pracy

0 Comments

Niektórzy pracownicy  w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu, muszą dochodzić swoich roszczeń pracowniczych. Bardzo często sprawy kończą się w sądzie. Jednakże nie jest to jedyne rozwiązanie. Coraz większe znaczenie nabiera mediacja pracownicza. Jestem mediatorem, z zakresu spraw pracowniczych (zapraszam!). Mediacja jest szybsza, tańsza i bardziej przyjazna od rozbudowanego i sformalizowanego procesu sądowego. Jest […]

Ryczałt za nadgodziny

0 Comments

Coraz częściej jako prawnik i pełnomocnik zarówno pracowników jak i pracodawców spotykam się z dochodzeniem przez strony stosunku pracy wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Zauważyłam również, że głównie pracodawcy nie znają takiej instytucji jaką jest ryczałt za nadgodziny. Mało znana instytucja, a jakże pomocna w przypadku rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń pracowników, którzy pracują poza […]

Praca zdalna a przestój- różnice w wynagrodzeniu

0 Comments

Dostaję bardzo wiele pytań o różnice w wynagrodzeniu, który pozostaje jedynie w gotowości do pracy i jej nie świadczy od wynagrodzenia pracownika, który pracuje w formie zdalnej. Chcesz wiedzieć czym jest praca zdalna i szukasz wzoru polecenia pracy zdalnej? Koniecznie zajrzyj do mojego wpisu : Zlecanie pracy zdalnej Wynagrodzenie przestojowe Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi […]