Umowa o pracę na okres próbny po zmianach w prawie pracy w dniu 26 kwietnia 2023 r. budzi wiele kontrowersji, wiele niejasności. Osobiście uważam, że nowe przepisy są wadliwe, zawierają luki, ale także i niepotrzebne, niemające żadnego celu postanowienia. Ponadto w środowisku prawniczym podnosi się, że w tym zakresie implementowano także w sposób wadliwy przepisy […]

Umowy

4 stycznia, 2024

Umowa na okres próbny po zmianach

Daty w umowie o pracę budzą wiele kontrowersji, w praktyce kadrowej sprawiają nie lada problemy. Po zmianach z dnia 26 kwietnia 2023 r. należy obowiązkowo wprowadzić dwie daty do umowy, czyli datę zawarcia i datę rozpoczęcia pracy. Obie te daty omówię w niniejszym wpisie. Data zawarcia umowy o pracę raczej nie budzi żadnych kontrowersji i […]

Umowy

30 października, 2023

Daty w umowie o pracę

Tematyka dotycząca miejsca pracy i jego wykazania w treści umowy o pracę nastręcza wielu problemów. Zmiany w parwie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r. Wcale tych problemów nie rozwiązały, a można stwierdzić, że je spotęgowały.  Na pracodawcy ciąży obowiązek określenia w treści umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju miejsca lub miejsc […]

Umowy

3 października, 2023

Miejsce wykonywania pracy

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości zawarcia w stosunkach pracy weksla, w tym weksla in blanco. Jednak nie zapominajmy, że po pierwsze prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc gałęzi prawnej, która reguluje stosunki prywatnoprawne, do których należy także stosunek pracy. Po drugie w kodeksie pracy mamy zawartą w art. 300 kp normę odsyłająca. Zgodnie […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

24 listopada, 2022

Weksel w stosunkach pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest instytucją prawa pracy, zapewniającą ochronę byłemu pracodawcy i znajdującą zastosowanie już po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Jej celem jest zabezpieczenie jego interesów ekonomicznych i powstrzymywanie pracownika przez prowadzeniem działalności konkurencyjnej, mogącej wyrządzić pracodawcy szkodę. Również i w jej przypadku, aby zapewnić skuteczność prawną takiego […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

21 września, 2022

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Kwestie związane z zakazem konkurencji w trakcie trwania zatrudnienia, reguluje kodeks pracy. Jednakże umowa ta ma bardzo dużo cech charakterystycznych dla umów cywilnoprawnych, chociaż z pewnymi odrębnościami. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz […]

Umowy

9 lutego, 2022

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

Od 2016 roku na gruncie kodeksu pracy wyróżniono trzy rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Do grupy umów na czas określony wprowadzono także umowy na zastępstwo, umowy na czas kadencji oraz umowy na prace sezonowe/ dorywcze. Należy pamiętać, że wobec tychże umów nie będą miały […]

Umowy

29 sierpnia, 2021

Limit umów zawieranych na czas określony

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często korzysta z uprawnień, które mu przysługują w zakresie przeprowadzenia kontroli płatników składek w zakresie zasadności i podstawy zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj ZUS zaczyna się interesować zgłoszeniem do ubezpieczeń pracownika, gdy ten w dość krótkim czasie od zgłoszenia zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Bardzo dużo osób jest zbulwersowanych postawą […]

Umowy

11 marca, 2021

Pozorność umowy o pracę- konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają zasady dokonywania wypowiedzeń oraz okresy ich trwania. Jednakże prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc prawa prywatnego, co w praktyce oznacza, że rzadko można spotkać tzw. przepisy bezwględnie obowiązujące. Co to są przepisy bezwględnie obowiązujące??? Oznacza to, że przepis należy stosować literalnie, czyli tak jak on brzmi, […]

Umowy

10 listopada, 2020

Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Ostatnio przeczyłam na pewnym forum, że w przypadku umowy o pracę zawartej na zastępstwo nie przysługuje wypowiedzenie. Ale jak to? Czy coś w prawie się zmieniło ? Nie spokojnie! To niestety często powielany błąd. Dużo osób myśli, że umowa na zastępstwo musi trwać dopóki nie wróci zastępowany pracownik. Jest to nieprawda. Z niewolnika nie ma […]

Umowy, Uprawnienia pracownicze

6 maja, 2020

Umowa o pracę na zastępstwo

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live