Limit umów zawieranych na czas określony

Od 2016 roku na gruncie kodeksu pracy wyróżniono trzy rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Do grupy umów na czas określony wprowadzono także umowy na zastępstwo, umowy na czas kadencji oraz umowy na prace sezonowe/ dorywcze. Należy pamiętać, że wobec tychże umów nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące omawianych limitów. Limit 33 miesięcy i 3 umów Zgodnie z art. 25 (1) […]

Pozorność umowy o pracę- konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często korzysta z uprawnień, które mu przysługują w zakresie przeprowadzenia kontroli płatników składek w zakresie zasadności i podstawy zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj ZUS zaczyna się interesować zgłoszeniem do ubezpieczeń pracownika, gdy ten w dość krótkim czasie od zgłoszenia zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Bardzo dużo osób jest zbulwersowanych postawą organu rentowego, nie mniej jednak należy pamietać, że są dwie strony medalu. […]

Wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Przepisy kodeksu pracy w sposób wyczerpujący określają zasady dokonywania wypowiedzeń oraz okresy ich trwania. Jednakże prawo pracy jest częścią prawa cywilnego, a więc prawa prywatnego, co w praktyce oznacza, że rzadko można spotkać tzw. przepisy bezwględnie obowiązujące. Co to są przepisy bezwględnie obowiązujące??? Oznacza to, że przepis należy stosować literalnie, czyli tak jak on brzmi, bez ingerencji w jego treść przez pracodawcę czy pracownika, np. zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia […]

Umowa o pracę na zastępstwo

Ostatnio przeczyłam na pewnym forum, że w przypadku umowy o pracę zawartej na zastępstwo nie przysługuje wypowiedzenie. Ale jak to? Czy coś w prawie się zmieniło ? Nie spokojnie! To niestety często powielany błąd. Przeczytaj koniecznie mój wpis, aby dowiedzieć się czym jest umowa na zastępstwo, jaki ma cel, jak powinnna zostać zawarta, jak można ją rozwiązać  i koniecznie pobierz wzór! Cel umowy na zastępstwo Celem omawianej umowy jest […]