Blog

obowiązki pracodawcy

Jawne wynagrodzenie?- nowy obowiązek pracodawcy

Do Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt zmian kodeksu pracy dotyczący obowiązku pracodawcy związany z jawnością wynagrodzenia. Zmiana ta pierwotnie miała wejść już w życie 1 stycznia

Prawo dla Nauczyciela

Strajk a prawo do wynagrodzenia

Zbliża się strajk nauczycieli wielkimi krokami. Często padają pytania czy czas strajku jest pracą? Czy należy się wynagrodzenie? Zgodnie z art.23 ustawy o rozwiązywaniu sporów

Dokumentacja pracownicza

Lista obecności

Czym jest lista obecności? Czy lista obecności jest częścią dokumentacji pracowniczej? Czy lista obecności może być prowadzono zamiast ewidencji czasu pracy?   Te i inne

Dokumentacja pracownicza

Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Pracownicy zatrudni przed 01.01.1999 r. Dokumentacja pracownicza osób, które zostały zatrudnione przed dniem 01.01.1999r., będzie zawsze przechowywana 50 lat. W związku z tym do sytuacji

Ubezpieczenia społeczne

Kontrole zwolnień lekarskich przez pracodawców

Ostatnio wielką burzę wywołało pismo rozesłane przez ZUS w celu przeprowadzenia przez pracodawców kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach. Było to pokłosiem obranej formy protestu przez