fbpx

Blog

Czas pracy

Dyżur w pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jednak w pewnych okolicznościach

obowiązki pracodawcy

Jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie ?

Wielu kadrowcom sen z oczu spędza tematyka zwalniania pracowników. Nie chodzi wcale o jakiekolwiek aspekty moralne dokonywania tejże czynności, lecz jak to zrobić, aby czynność

Prawo dla Nauczyciela

Przerwa na karmienie dla nauczycielki

Jednym z uprawnień kobiety wychowującej małe dziecko jest prawo do przerwy na karmienie. Prawo to zostało uregulowane w art. 187 kodeksu pracy, ale także w

obowiązki pracodawcy

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi: Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie może zrzec się

Dokumentacja pracownicza

Odpoczynek po podróży służbowej

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., w polskim kodeksie pracy pojawiły się nowe instytucje prawne. Między innymi

Prawo dla Nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela

Podstawy prawne ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela Instytucję ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy reguluje art. 66 KN. Zaś ogólną instytucję wynagrodzenia za czas

HR

Modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest zazwyczaj drugim etapem procesu rekrutacyjnego. Często przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej nie mamy zielonego pojęcia czego możemy się spodziewać po rozmówcy, jakie

Dokumentacja pracownicza

Opieka nad dzieckiem zdrowym

W kolejnej odsłonie bloga napiszę co nieco na temat opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Opieka ta często jest traktowana jako dodatkowe 2 dni

Prawo dla Nauczyciela

Zmiany w umowach na czas określony nauczycieli

Do Senatu trafiła właśnie ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela. Nowela dotyczyć będzie także zasad zawierania z nauczycielami umów na czas określony. Z uwagi na fakt, że

obowiązki pracodawcy

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy

Dosłownie parę dni na moim fanpage’u pojawiła się informacja o kolejnej zmianie w kodeksie pracy. Pomimo, że w Ministerstwie Pracy, Polityki Socjalnej i Rodziny od