Dokumentacja, którą pracodawca gromadzi w ramach zatrudniania i jego przebiegu wbrew pozorom nie jest jednolita. Nie wszystkie dokumenty, które w trakcie zatrudnienia się pojawiają wchodzą w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej. W przypadku, gdy dokumenty nie będą miały swojego miejsca przechowywania w ramach prowadzonej dokumentacji pracowniczej ich okres archiwizacji nie będzie wynosił 10 lub 50 […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy

20 marca, 2023

Okres archiwizacji dokumentów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz z zakresu PPK

W punkcie 6 podpunkcie 12 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany do wykazania dodatkowych urlopów lub innych świadczeń. Należy określić te urlopy i świadczenie, które są limitowane w skali roku kalendarzowego, niezależnie od liczby pracodawców następujących po sobie albo w skali całego zatrudnienia.  Takimi urlopami i innymi świadczeniami będą: – dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej, która […]

Dokumentacja pracownicza

21 listopada, 2022

Wykazanie dodatkowego urlopu w świadectwie pracy

Chciałeś uzyskać swoje świadectwo pracy, aby przedłożyć je w ZUS do wniosku emerytalnego lub zgubiłeś, a nowy pracodawca zażądał, abyś je przedstawił? W tym celu musisz udać się do byłego pracodawcy z wnioskiem o wydanie kopii części dokumentacji pracowniczej. Wszystko jest ok, gdy Twój były pracodawca nadal funkcjonuje. Jednak pojawia się problem, gdy zakład pracy nie […]

Dokumentacja pracownicza

7 lipca, 2022

Miejsce przechowywania dokumentacji pracowniczej po likwidacji pracodawcy

Dokumentacja pracownicza jest bardzo rozbudowana. Składa się z akt osobowych (części A, B, C, D i E) oraz pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy. Nie mniej jednak są dokumenty, które w rozumieniu prawa pracy dokumentami pracowniczymi nie są. Zatem , gdzie jakie dokumenty należy przechowywać – odpowiedzi znajdziesz w poniższej tabeli. W przyporządkowaniu dokumentu do […]

Dokumentacja pracownicza

17 czerwca, 2022

Dokumentacja pracownicza- lista kontrolna

Problematyka zlecania i rozliczania nadgodzin jest jedną z najbardziej skomplikowanych z zakresu kadr i płac. Wynika to z faktu, że wymaga znajomości przepisów prawnych, umiejętności analitycznych, rachuby płac i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Dlatego też zagadnienie to spędza sen z powiek wielu kadrowcom. Normy czasu pracy są z jednej strony gwarancją chroniącą pracownika przed ewentualnymi […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Uprawnienia pracownicze, Wynagrodzenie

13 października, 2021

Zlecanie i rozliczanie nadgodzin

Przepisy dotyczące sporządzania i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. A więc już ponad 2 lata. Zauważyłam, że wiele kadrowców, księgowych i pracodawców do tej pory nie zna tychże przepisów. Taki stan rzeczy napawa dużym niepokojem, albowiem kadrowiec który przestaje się uczyć i kształcić w zakresie prawa pracy, po prostu przestaje […]

Dokumentacja pracownicza

3 kwietnia, 2021

Odpis czy kopia świadectwa pracy?

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10 grudnia 2018 r. (wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), przewiduje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika, wraz z ewidencjonowaniem rzeczywistego czasu pracy. Ewidencję podpisuje pracodawca lub pracownik działający w imieniu pracodawcy, nie podpisuje jej pracownik. Na żądanie pracownika, pracodawca zobowiązany jest ją udostępnić (art. 149 […]

Dokumentacja pracownicza

26 grudnia, 2020

Ewidencja czasu pracy

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy

3 września, 2020

Warunki zatrudnienia

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Zlecanie pracy zdalnej

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Ubezpieczenia społeczne, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Moją ulubioną działką z zakresu prawa pracy, jest czas pracy! Mam świadomość tego, że wielu osobom zagadnienia związane z czasem pracy spędzają sen z powiek. A więc wychodzę na przeciw tym zmorą. Na tapetę bierzemy w pierwszej kolejności przerwy wliczane do czasu pracy. Każdy pracownik ma określone prawo do czasu wolnego, zarezerwowanego na jego odpoczynek, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

24 lutego, 2020

Przerwy wliczane do czasu pracy

Prawo pracy jest częścią prawa prywatnego, co za tym idzie, strony stosunku pracy kreują w sposób swobodny, w granicach prawa swoją relację. Tym samym w trakcie zatrudnienia zarówno pracodawca jak i pracownik składają jednostronne oświadczenia woli. Takimi oświadczeniami są między innymi wypowiedzenie oraz zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenia z zachowaniem […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

10 lutego, 2020

Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia lub zwolnienia ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem

Rok 2020 będzie różnił się od minionego roku. Zmiany będą wynikały między innymi z faktu, że parę świąt, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy będzie wypadać w niedzielę, a wiec również w dzień ustawowo wolny od pracy. Ponadto jest to rok przystępny, a więc liczba dni to 366! W 2020 roku przepracujemy także większą […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

28 stycznia, 2020

Współczynnik urlopowy

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej? Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności , wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek (wdowa i […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

21 stycznia, 2020

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., w polskim kodeksie pracy pojawiły się nowe instytucje prawne. Między innymi wprowadzono pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego. Prawo do odpoczynku jest prawem niezbywalnym oraz silnie chronionym. Zobacz więcej o odpoczynku pracownika:https://karolinaniedzielska.pl/okresy-odpoczynku-pracownika/ Czas pracy w podróży służbowej Jednak interpretując prawo do odpoczynku […]

Dokumentacja pracownicza, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

27 lipca, 2019

Odpoczynek po podróży służbowej

Czym jest lista obecności? Czy lista obecności jest częścią dokumentacji pracowniczej? Czy lista obecności może być prowadzono zamiast ewidencji czasu pracy?   Te i inne pytania pojawiają się coraz częściej w związku nowymi regulacjami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej. Na wielu blogach i forach można znaleźć takie stwierdzenie, że lista obecności jestem dokumentem zawierającym godziny rozpoczęcia i […]

Dokumentacja pracownicza

4 marca, 2019

Lista obecności

Pracownicy zatrudni przed 01.01.1999 r. Dokumentacja pracownicza osób, które zostały zatrudnione przed dniem 01.01.1999r., będzie zawsze przechowywana 50 lat. W związku z tym do sytuacji prawnej tych osób będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące przed nowelizacją. Tym samym pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy nie ma obowiązku informowania pracownika przez jaki okres będzie archiwizowana jego dokumentacja pracownicza. […]

Dokumentacja pracownicza

20 lutego, 2019

Okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live