Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Ubezpieczony (pracownik, pracownica, osoba, która pobiera zasiłek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, umowy zlecenia i inne), który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek macierzyński za okres  urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach […]

Zasiłki

23 kwietnia, 2023

Ustalenie nowej wysokości zasiłku macierzyńskim

Zasiłek chorobowy i opiekuńczy to świadczenia wypłacane z ubezpieczenia chorobowego w związku z pojawieniem się niezdolności do pracy ubezpieczonego w związku z jego chorobą lub innej osoby, nad którą sprawuje on opiekę. Pomimo tego, że zasiłki te są wypłacane z tego samego funduszu to zasady nabycia prawa do tych zasiłków, zasady wypłaty i ochrona stosunku […]

Zasiłki

12 grudnia, 2022

Różnica pomiędzy zasiłkiem chorobowym a opiekuńczym

Obecnie w przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (zasiłek macierzyński netto) jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, czyli tzw. kosiniakowego (1000 zł), określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, kwotę zasiłku macierzyńskiego netto podwyższa się do wysokości świadczenia rodzicielskiego. Jeżeli zasiłek […]

Zasiłki

30 kwietnia, 2022

Planowane zmiany w podwyższaniu zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie pod warunkiem, że urodzi dziecko w okresie objęcia jej ubezpieczeniem chorobowym lub w okresie urlopu wychowawczego. Tym samy jeśli kobieta urodzi dziecko poza tym ubezpieczeniem – zasiłek macierzyński nie przysługuje. Może ona uzyskać inne świadczenie, które potocznie nazywa się kosiniakowym. Od powyższej zasady istnieje wyjątek. Zgodnie z art. 30 ustawy z […]

Zasiłki

30 kwietnia, 2022

Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r., poz. 1621) w dniu 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy, które zmieniają dotychczasowe zasady podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym W związku z nowymi przepisami zmianie ulegnie […]

Ubezpieczenia społeczne, Zasiłki

30 grudnia, 2021

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 2022 r.

Już ponad rok temu opublikowałam krótki e-book dotyczący zliczania okresu zasiłkowego. Temat dość skomplikowany, ciekawy i złożony. Zauważyłam, że temat okresów, za które pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku (oczywiście zgodnie z art. 92 § 3 pkt 2 kodeksu pracy), cieszył się dużym zainteresowaniem. Dlatego też postanowiłam rozwinąć ten temat bardziej szczegółowo. POBIERAM E-BOOKA Ubezpieczony, […]

Zasiłki

3 sierpnia, 2021

Okresy, za które pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku

Od mojego ostatniego wpisu minęły 2 dni. Warto pamiętać, że stosujemy przepisy, które obowiązują, a więc jeszcze na 2 listopada pojawiały się już na PUE ZUS informacje o decyzjach Sanepidu. W dniu 3 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w […]

Zasiłki

4 listopada, 2020

Informacje o kwarantannie lub izolacji przekazywane przez ZUS- oświadczenia

Coraz częściej pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie, inne zasiłki z ubezpieczenia chorobowe i wypadkowego jako dodatkowy urlop. Mając na celu pełne i należyte oraz zgodnie z przepisami prawa gospodarowanie środkami z funduszu chorobowego oraz funduszu wypadkowego, istnieje możliwość kontroli  sposoby wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników nieobecnych w pracy, z uwagi na absencję chorobową.  Przesłanki kontroli zostały […]

Zasiłki

23 września, 2020

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowyy live