Informacje o kwarantannie lub izolacji przekazywane przez ZUS- oświadczenia

Od mojego ostatniego wpisu minęły 2 dni. Warto pamiętać, że stosujemy przepisy, które obowiązują, a więc jeszcze na 2 listopada pojawiały się już na PUE ZUS informacje o decyzjach Sanepidu. W dniu 3 listopada weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem: Zgodnie z nowymi przepisami  osoba prowadząca wspólne […]

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Coraz częściej pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie, inne zasiłki z ubezpieczenia chorobowe i wypadkowego jako dodatkowy urlop. Mając na celu pełne i należyte oraz zgodnie z przepisami prawa gospodarowanie środkami z funduszu chorobowego oraz funduszu wypadkowego, istnieje możliwość kontroli  sposoby wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników nieobecnych w pracy, z uwagi na absencję chorobową.  Przesłanki kontroli zostały uregulowane w art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia […]