Share on facebook

Wykazanie dodatkowego urlopu w świadectwie pracy

W punkcie 6 podpunkcie 12 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany do wykazania dodatkowych urlopów lub innych świadczeń. Należy określić te urlopy i świadczenie, które są limitowane w skali roku kalendarzowego, niezależnie od liczby pracodawców następujących po sobie albo w skali całego zatrudnienia. 

Takimi urlopami i innymi świadczeniami będą:

– dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (tutaj należy wykazać urlop wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustaje zatrudnienie);

– turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej, która ma orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany (tutaj należy wykazać urlop wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustaje zatrudnienie);

– urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli (tutaj należy wykazać urlop wykorzystany w całym okresie zatrudnienia);

– urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli akademickich (tutaj należy wykazać urlop wykorzystany w całym okresie zatrudnienia); 

– urlop na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego;

– urlop na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego;

– dodatkowy urlop dla weterana;

– dodatkowy urlop działacza opozycyjnego lub osoby prześladowanej ze względów politycznych;

– dodatkowy urlop urzędnika służby cywilnej;

– dodatkowy urlop kontrolera Najwyższej Izby Kontroli.

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email