Share on facebook

Cofnięcie przez pracodawcę wniosku o urlop rodzicielski złożonego na starych zasadach

Największą zmorą w przypadku zmiany przepisów są przepisy przejściowe, które mają na celu udzielić odpowiedzi na pytania, które pojawiają się przy różnego rodzaju nowelizacjach. Najczęstszym z nich jest to  jak stosować nowe instytucje na przełomie zmian. Oczywiście takie pytania pojawiają się również w związku z wejściem w życie 26 kwietnia nowych przepisów w zakresie urlopu rodzicielskiego przepisów przejściowych odnoszących się do tego uprawnienia jest kilka. W niniejszym wpisie omówię przepisy przejściowe, które zobowiązują pracodawcę do cofnięcia wniosku o urlop rodzicielki na tzw. starych zasadach.

Do pracownika, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w ramach długiego urlopu rodzicielskiego albo jego części (tzw. urlop w luźnych częściach), ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy w nowym brzmieniu. Pracodawca niezwłocznie zwraca pracownikowi wniosek w celu jego zmiany i ponownego złożenia pracodawcy na podstawie nowych przepisów w terminie 7 dni; termin złożenia wniosku zostaje zachowany. Jeżeli pracownik nie złoży ponownie wniosku korzysta z urlopu zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy te dotyczą również urlopów adopcyjnych.

Przepisy nie określają konkretnego terminu zwrotu wniosku, wskazując jedynie na zwrot „niezwłocznie”  uważam, że zwrot powinien nastąpić w pierwszych dniach po wejściu w życie przepisów. Pismo dotyczące cofnięcia wniosku należy przechowywać wraz z nowym wnioskiem w części B akt osobowych. Przepisy stanowią o tym, że należy cofnąć wniosek, a co za tym idzie nie cofa się załączników. Tym samym akt urodzenia dziecka nie powinen zostać zwrócony. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy cofnięcie wniosku i złożenie nowego można dokonać korespondencyjnie.

Problematyczna może okazać się sytuacja, gdy pracownik nie złoży ponownie wniosku. Warto się zabezpieczyć i pismo o cofnięciu wniosku zachować w aktach osobowych i jego kserokopię wraz z aktem urodzenia dziecka/ dzieci.

 

Pobierz wzór informacji o cofnięciu wniosku:

cofnięcie wniosku o urlop rodzicielski

 

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email