Dokument pt. warunki zatrudnienia w sposób znaczący uległ zmianie na podstawie nowelizacji kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. (ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641). Warunki zatrudnienia należy przedstawić pracownikowi niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy, […]

Uncategorized

21 września, 2023

Warunki zatrudnienia – kompleksowe omówienie

Nauczyciele mają swoją odrębną ustawę, tzw. pragmatykę służbową, czyli Kartę Nauczyciela, z której wynikają odrębne podstawy nawiązania stosunku pracy. Co do zasady nauczyciel po spełnieniu wymogów z art. 10 ust. 5 KN powinie być zatrudniany na podstawie mianowania. Jednak istnieją odrębności od tej naczelnej zasady i nauczyciele mogą być zatrudniani także na podstawie umów zawartych […]

Uncategorized

29 sierpnia, 2023

Podstawy prawne zakończenia stosunku pracy z nauczycielem

W przepisach kodeksu pracy oraz w przepisach szczególnych, w tym także w przepisach rangi podustawowej, a więc w rozporządzeniach mamy uregulowane nieobecności pracownicze. Ja osobiście dziele ja na zaplanowane i niezaplanowane – losowe. Jest to oczywiście podział umowny, albowiem niektóre nieobecności w zależności od okoliczności będą kwalifikowały się jednocześnie jako zaplanowane i losowe. I. Nieobecnościami […]

Uncategorized

20 sierpnia, 2023

Rodzaje nieobecności pracowników

W dniu 23 kwietnia 2022 r. zostaje uchylona ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.), która w tym samym dniu zostanie zastąpiona ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655). Tym samym […]

Uncategorized

21 kwietnia, 2022

Ustawa o obronie ojczyzny- nowe przepisy dot. zwolnień od pracy

Niedawno świat prawniczy obiegła informacja, że w Nowej Zelandii uregulowano prawo dla matki i ojca do urlopu z tytułu poronienia w wymiarze 3 dni. W Indiach już od dłuższego czasu istnieje prawo kobiety do urlopu w związku z poronieniem w wymiarze 6 tygodni.  Niestety w obecnym stanie prawnym w Polsce, kobieta która poroniła, a tym […]

Uncategorized

6 lipca, 2021

Uprawnienia pracownicze kobiety po poronieniu

Od dłuższego czasu w praktyce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można zaobserwować opóźnienia w wypłacie należnych ubezpieczonym zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego. Zgodnie z art. 64 ust. 1  ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jasno wskazuje, że ZUS (jeśli jest płatnikiem zasiłku) wypłaca świadczenia na bieżąco jednak […]

Uncategorized

1 czerwca, 2021

Ponaglenie ZUS w sprawie wypłaty zasiłku

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live