Blog

HR

Modele prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna jest zazwyczaj drugim etapem procesu rekrutacyjnego. Często przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej nie mamy zielonego pojęcia czego możemy się spodziewać po rozmówcy, jakie

Dokumentacja pracownicza

Opieka nad dzieckiem zdrowym

W kolejnej odsłonie bloga napiszę co nieco na temat opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Opieka ta często jest traktowana jako dodatkowe 2 dni

Prawo dla Nauczyciela

Zmiany w umowach na czas określony nauczycieli

Do Senatu trafiła właśnie ustawa nowelizująca Kartę Nauczyciela. Nowela dotyczyć będzie także zasad zawierania z nauczycielami umów na czas określony. Z uwagi na fakt, że

obowiązki pracodawcy

Kolejna nowelizacja kodeksu pracy

Dosłownie parę dni na moim fanpage’u pojawiła się informacja o kolejnej zmianie w kodeksie pracy. Pomimo, że w Ministerstwie Pracy, Polityki Socjalnej i Rodziny od

obowiązki pracodawcy

Protokół powypadkowy

Niedawno na moim Fanpage’u pojawiła się ankieta, jakiego problemu tym razem ma dotyczyć mój nowy wpis na blogu. Wybór był pomiędzy protokołem powypadkowym a świadczeniami

Uprawnienia pracownicze

Okresy odpoczynku pracownika

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych. Tym samym na gruncie

Uprawnienia pracownicze

Ochrona pracownicza kobiety w ciąży

  Kobiety w ciąży na gruncie kodeksu pracy są pod szczególną ochroną. Jednakże ochrona ta jest dość zróżnicowana, co może wiązać się z problemami w

Prawo dla Nauczyciela

Uprawnienia nauczycieli ze stopniem niepełnosprawności

Coraz częściej otrzymuje pytania dotyczące problematyki jakie uprawnienia posiada nauczyciel w związku z orzeczeniem wobec niego określonego stopnia niepełnosprawności. Jak wiemy, nauczyciele mają trochę inne

Ubezpieczenia społeczne

Renta rodzinna na ostatnim roku studiów

Renta rodzinna jest świadczeniem, które w wymiarze finansowym ma rekompensować nieobecność zmarłego rodzica w życiu jego dziecka. W przypadku osoby uczącej lub studiującej renta przysługuje