Share on facebook

Przykładowe wyliczenie ryczałtu za prąd przy pracy zdalnej

Zgodnie z art. 67 (24) § 4 kodeksu pracy obowiązek pokrycia  między innymi koszty energii elektrycznej  może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Niestety, ale przepisy prawa pracy nie przewidują w żaden sposób wyliczenia tegoż ryczałtu. Należy pamietać, że ta kwota musi być realna, albowiem ryczałt nie jest składnikiem wynagrodzenia, a także nie stanowi przychodu w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych, a co z tym idzie także nie jest podstawą wymiaru składki emerytalno rentowej. Tym samym należy tak ustalić wysokość ryczałtu, aby uniknąć ewentualnego zarzutu ze strony organów kontroli podatkowej i ZUS próby obejścia przepisów dotyczących opodatkowania i oskładkowania przychodu ze stosunku pracy.

Zatem jak należałoby ustalić wysokość ryczałtu?

Uważam, ze w takim wypadku należałoby ustalić następujące parametry: moc sprzętu jakich używa pracownik, np. laptop, liczba godzin pracy, stawka za prąd (jednostka 1kWh)- w tym celu pracownik może przedstawić swoją umowę zawartą z dostarczycielem prądu lub możemy posłużyć się średnimi stawkami.

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2022 są ustalone następujące stawki za 1kWh:

  1. Grupa taryfowa G11, stawka 0,5092 całodobowa,
  2. Grupa taryfowa G12, stawka 0,6063 w strefie I, w strefie II 0,3398,
  3. Grupa taryfowa G12 r, stawka 0,6820 w strefie I, w strefie II 0,3086,
  4. Grupa taryfowa G12 w, stawka 0,6180 w strefie I, w strefie II 0,4002.

 

Przykład:

Laptop:

  • średnia moc to 40 wat,
  • czas pracy, np. 160 h miesięcznie,
  • cena za energię za 1kWh= 0,6063 zgodnie z umową

Obliczenie:

40wat/1000kWh= 0,04 kWh

160h – średnia liczba godzin w miesiącu

0,04 x 160 h x 0,6063 = 3, 88 zł

 

Pozdrawiam, Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email