Przykładowe wyliczenie ryczałtu za prąd przy pracy zdalnej