Stan nieczynny nauczycieli

Kolejny wpis na blogu z cyklu uprawnień pracowniczych nauczycieli w związku ze zbliżającym się tzw. ruchem kadrowym w placówkach feryjnych. Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie uprawnień pracowniczych nauczycieli, w tym w zakresie zakończenia stosunku pracy skontaktuj się z sekretariatem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl, tel. 781-301-175. Nauczycielom, którzy otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela przysługuje szczególne uprawnienie- przeniesienie w stan nieczynny. Zgonie z art. […]