fbpx
Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej-2

Blog

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej?

Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności , wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, w tym ojczymi i macocha oraz osoby przysposabiające.

Sa to głownie osoby, które w związku ze śmiercią ubezpieczonego będą mogły ubiegać się o prawo do ustalenia i przyznania renty rodzinnej.

Wniosek

Pracownik lub inna osoba, która jest uprawniona do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej winna złożyć wniosek. Wniosek powinien być w formie papierowej lub elektronicznej. Forma ta jest niezależna od formy prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej.

Przepisy nie przewidują limitu ilościowego złożonych wniosków ani odpłatności za sporządzenie kopii dokumentacji.

Termin wydania kopii dokumentacji

Pracodawca winien sporządzić oraz wydać kopię dokumentacji w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Forma wydanej kopii dokumentacji jest już zależna od formy jej prowadzenia przez pracodawcę (papierowa lub elektroniczna).

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email