Zlecanie pracy zdalnej

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i od pracodawców- jak zlecać pracę zdalną?

Praca zdalna nie stanowi telepracy, która zostałą kompleksowo uregulowana kodeksie pracy.

Jak zlecać pracę zdalną?

Na podstawie art. 3 specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przepisy tym samym nie przewidują jaką formę powinno mieć polecenie. Spotykam się z interpretacją, że powinno być to porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Jednak z uwagi na literalnie brzmienie art. 3, z tym poglądem się nie zgadzam, albowiem zwrot: może polecić, jest dosyć jasny. Warto też pamiętać, że polecenie służbowe wiąże się z obowiązkiem jego wykonania, zaś porozumienie to dwustronne oświadczenie woli stron. Tym samym jeśli pracownik odmówi zawarcia porozumienia, pracodawca niejako nie ma w dyspozycji żadnych innych form nacisku do wykonania pracy przez pracownika w formie zdalnej. Polecenie służbowe to niejako rozkaz pracodawcy.

Warto pamiętać, że dla celów dowodowych praca zdalna winna zostać zlecona w formie pisemnej. Podobne stanowisko wyraził Główny Inspektor Pracy.

Polecenie powinniśmy przechowywać w dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika.

Chcesz wiedzieć więcej na temat dokumentacji pracowniczej. Zajrzyj do mojego e-booka.

Wzór polecenia pracy zdalnej

Pobierz przykładowy wzór: polecenie pracy zdalnej

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu lub audytu kadrowo- płacowego?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Napisz do mnie: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie