Share on facebook

Zlecanie pracy zdalnej

Pomimo tego, że bardzo wielu pracowników, wielu branż od dawna pracuje w systemie Home Office, na gruncie prawa pracy nie znajdziemy nigdzie kompleksowej regulacji tej formy świadczenia pracy. Ostatnia sytuacja spowodowała, że pojęcie pracy zdalnej doczekało się ustawowej definicji. Jednakże w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań, które również otrzymuje zarówno od pracowników jak i od pracodawców- jak zlecać pracę zdalną?

Praca zdalna nie stanowi telepracy, która zostałą kompleksowo uregulowana kodeksie pracy.

Jak zlecać pracę zdalną?

Na podstawie art. 3 specustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przepisy tym samym nie przewidują jaką formę powinno mieć polecenie. Spotykam się z interpretacją, że powinno być to porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Jednak z uwagi na literalnie brzmienie art. 3, z tym poglądem się nie zgadzam, albowiem zwrot: może polecić, jest dosyć jasny. Warto też pamiętać, że polecenie służbowe wiąże się z obowiązkiem jego wykonania, zaś porozumienie to dwustronne oświadczenie woli stron. Tym samym jeśli pracownik odmówi zawarcia porozumienia, pracodawca niejako nie ma w dyspozycji żadnych innych form nacisku do wykonania pracy przez pracownika w formie zdalnej. Polecenie służbowe to niejako rozkaz pracodawcy.

Warto pamiętać, że dla celów dowodowych praca zdalna winna zostać zlecona w formie pisemnej. Podobne stanowisko wyraził Główny Inspektor Pracy.

Polecenie powinniśmy przechowywać w dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracownika.

Chcesz wiedzieć więcej na temat dokumentacji pracowniczej. Zajrzyj do mojego e-booka.

Wzór polecenia pracy zdalnej

Pobierz przykładowy wzór: polecenie pracy zdalnej

 

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu lub audytu kadrowo- płacowego?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Napisz do mnie: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email