Share on facebook

Współczynnik urlopowy

Rok 2020 będzie różnił się od minionego roku. Zmiany będą wynikały między innymi z faktu, że parę świąt, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy będzie wypadać w niedzielę, a wiec również w dzień ustawowo wolny od pracy. Ponadto jest to rok przystępny, a więc liczba dni to 366!

W 2020 roku przepracujemy także większą liczbę godzin. Sprawdź ile: https://karolinaniedzielska.pl/wymiar-czasu-pracy-w-2020-roku/

Tym razem poruszymy temat współczynnika urlopowego, a więc elementu niezbędnego do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Ekwiwalent pieniężny należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy (bez względu na podstawę prawną ustania stosunku pracy).

Niezbędnym elementem do obliczenia ekwiwalentu jest tzw. współczynnik urlopowy.

W 2020 r. -> współczynnik wynosi 21,08

 

Współczynnik urlopowy jest to średniomiesięczna liczba dni roboczych w roku kalendarzowym.

Jest to różnica pomiędzy liczbą dni kalendarzowych a sumą dni ustawowo wolnych od pracy- niedziel i świąt nieprzypadających na niedzielę oraz dni wolnych z tytułu 5 dniowego tygodnia czasu pracy.

[366 dni – (52 niedziele + 9 świąt nieprzypadających w niedzielę + 52 dni wole z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy) ] : 12 = [366 – 113]  : 12 = 253 :12 = 21, 08

 

Przy obliczaniu współczynnika nie wzięto pod uwagę świąt wypadających w niedzielę:

3 maja 2020 r. – Święto Narodowe Trzeciego Maja

31 maja 2020 r. – Pierwszy dzień Zielonych Świątek 

1 listopada 2020 r.- Wszystkich Świętych 

Współczynnik urlopowy dla niepełnoetatowców

Wysokość współczynnika ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin jest zależy od wymiaru etatu. W takim wypadku proporcjonalnie do wymiaru etatu należy obniżyć wymiar współczynnika.

3/4 etatu – 21,08X 3/4 (0,75)= 15, 81

1/2 etatu – 21,08 x 1/2 (0,5) = 10,54

1/4 etatu – 21,08 x 1/4 (0,25) = 5,27

1/8 etatu  – 21,08 x 1/8 (0,125) = 2,64

7/8 etatu – 21,08 x 7/8 (0,875) = 18,45

 

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email