Cofnięcie przez pracodawcę wypowiedzenia lub zwolnienia ze świadczenia pracy za wynagrodzeniem