Odpoczynek po podróży służbowej

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., w polskim kodeksie pracy pojawiły się nowe instytucje prawne. Między innymi wprowadzono pojęcie odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Prawo do odpoczynku jest prawem niezbywalnym oraz silnie chronionym.

Zobacz więcej o odpoczynku pracownika:https://karolinaniedzielska.pl/okresy-odpoczynku-pracownika/

Czas pracy w podróży służbowej

Jednak interpretując prawo do odpoczynku należy pamiętać, że instytucja ta jest stricte związana z czasem pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r., sygn. akt II PK 265/2004 wskazał, że: „czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej oraz czas pobytu w tej miejscowości nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.

Tym samym czas spędzony w podróży służbowej- powrotnej nie będzie czasem pracy pracownika.

Jednakże późny powrót z takiej podróży będzie wiązał się z możliwością rozpoczęcia pracy następnego dnia w późniejszej godzinie, niż to wynika z rozkładu pracy.

Instytucja ta niestety jest dość mało popularna.

Odpoczynek po podróży służbowej

Zgodnie z § 3 pkt 5 – Rozporządzenia MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy pracownika jest:

oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin, w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Jest to nieobecność w pracy usprawiedliwiona niepłatna.

Oświadczenie

Dokument w postaci oświadczenie należy przechowywać w pozostałej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w części dotyczącej czasu pracy.

 


Więcej o dokumentacji pracowniczej znajdziesz w rewolucyjnym e-booku: https://karolinaniedzielska.pl/produkt/ebook-rewolucja-w-dokumentacji-pracowniczej-karolina-niedzielska/

 


Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

https://www.facebook.com/eduniedzielska/

Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie