Odpis czy kopia świadectwa pracy?

Dokumentacja pracownicza

3 kwietnia, 2021