Odpis czy kopia świadectwa pracy?

Przepisy dotyczące sporządzania i wydawania kopii dokumentacji pracowniczej obowiązują od 1 stycznia 2019 roku. A więc już ponad 2 lata. Zauważyłam, że wiele kadrowców, księgowych i pracodawców do tej pory nie zna tychże przepisów. Taki stan rzeczy napawa dużym niepokojem, albowiem kadrowiec który przestaje się uczyć i kształcić w zakresie prawa pracy, po prostu przestaje być kadrowcem. Zawód ten, tak samo jak zawód księgowego wiąże się z konieczność samokształcenia, doskonalenia, uczestnictwa w szkoleniach tematycznych.

Tym samym odpowiadając na zadane pytanie: Odpis czy kopia świadectwa pracy? Oczywiście kopia.

7 września 2019 r. utracił moc § 6 Rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który stanowił, że kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika; w uzasadnionych przypadkach pracodawca wydaje odpis tego świadectwa pracy pracownikowi albo osobie upoważnionej lub w przypadku śmierci pracownika – członkom rodziny.

Skoro przepis już nie obowiązuje, a więc w obecnym Rozporządzeniu nie istnieje, nie można sporządzać i wydawać odpisów świadectw pracy, nawet tych które zostały sporządzone przed datą uchylenia. Zawsze należy stosować obowiązujące prawo w chwili działania , chyba że przepisy przejściowe stanowią, co innego- w tym wypadku nie ma to miejsca.

A więc w przypadku, gdy pracownik lub były pracownik złoży wniosek o wydanie odpisu należy sporządzić i wydać kopię świadectwa pracy.

Art. 94 (12). Pracodawca wydaje kopię całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek:

  1. 1)  pracownika lub byłego pracownika albo
  2. 2)  osób, o których mowa w art. 94 (9) § 3, w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika

– złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej w przypadku gdy dokumentacja pracownicza jest przechowywana przez pracodawcę w postaci papierowej, a zazwyczaj tak jest, pracodawca wydaje kopię  części dokumentacji pracowniczej- świadectwa pracy  w postaci papierowej, opatrzoną podpisem pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą (nie za zgodność z oryginałem). Tym samym po prostu należy skserować świadectwo pracy zalegające w aktach osobowych. Nie da się ukryć, że jest to po prostu ułatwienie pracy kadrowcom.

Pracodawca wydaje pracownikowi lub byłemu pracownikowi albo osobie uprawnionej, kopię części dokumentacji pracowniczej – świadectwa pracy nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Wniosek włącza się do części C akt osobowych pracownika.

Zapraszam na mój autorski kurs specjalista ds kadr i płac. Mój kurs jest oparty o praktykę, wykraczającą poza zakres kodeksu pracy.

115 lekcji video, 80 godzin szkoleniowych. Dostęp do kursu – 6 miesięcy.

Uczysz się gdzie chcesz i kiedy chcesz- kurs jest nagrany. Można wracać do lekcji. Ponad 1 tys. stron materiałów. Zaświadczenie na druku MEN.

ZAPISUJE SIĘ

KAROLINA NIEDZIELSKA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Dzięki,
że odwiedziłeś mnie!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip

Znajdź mnie na facebooku

Usługi kadrowo płacowe

Do pobrania

Usługi kadrowo płacowe

Materiały wideo

Sklep

Do pobrania

O mnie