Tematyka nadgodzin nie jest wcale prostym i łatwym zagadnieniem na gruncie kodeksu pracy. Popełnienie choć najmniejszego błędu w tej materii bardzo często ma opłakane konsekwencje. Co więcej w pragmatykach służbowych jakimi są, np. ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o służbie cywilnej. Właśnie w tej ostatniej, z dniem 1 stycznia […]

Czas pracy

4 stycznia, 2024

Zmiany w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej

Tematyka wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze często na kursach kadrowo – płacowych jest pomijana. Wynika to z przeświadczenia, że tym tematem zajmuje się służba BHP. Jednak jest to ogromny błąd. Bardzo często kadrowcy są członkami zespołu powypadkowego, a ponadto obsługują wypadki w zakresie świadczeń i dokumentów. Jak zatem wygląda postępowanie powypadkowe w przypadku […]

wypadki przy pracy

4 stycznia, 2024

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Umowa o pracę na okres próbny po zmianach w prawie pracy w dniu 26 kwietnia 2023 r. budzi wiele kontrowersji, wiele niejasności. Osobiście uważam, że nowe przepisy są wadliwe, zawierają luki, ale także i niepotrzebne, niemające żadnego celu postanowienia. Ponadto w środowisku prawniczym podnosi się, że w tym zakresie implementowano także w sposób wadliwy przepisy […]

Umowy

4 stycznia, 2024

Umowa na okres próbny po zmianach

Urlop wypoczynkowy jak każde inne roszczenie materialne ze stosunku pracy zgodnie z dyspozycją art. 291 kodeksu pracy przedawnia się po upływie trzech lat od dnia wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego pojawia się problem jak ustalić dzień wymagalności, a co za tym idzie jak ustalić moment rozpoczęcia trzy letniego biegu okresu przedawnienia. Zasady te wyjaśnię w […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Zaległy urlop wypoczynkowy

Tematyka urlopu wypoczynkowego jest trudna i skomplikowana. W codziennej pracy pracowników zajmujących się kadrami spędza im sen z powiek. Jednak nie ukrywam, że problemy te wynikają z nieusystematyzowanej wiedzy i błędów powielanych od X lat, które są czerpane z forów, grup internetowych  / facebookowych,. Najczęstszym takim błędem jest przeliczanie wymiaru urlopu niepełnoetatowca na dni i […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

W związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującą w Unii Europejskiej (art. 11, 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) pracownik podlega tylko […]

Wynagrodzenie

13 grudnia, 2023

Zawarcie z pracownikiem umowy o przejęcie obowiązku płatnika składek

Zbliża się 1 stycznia, a więc czas, w którym niektórzy pracodawcy osiągną ustawowy limit zatrudnienie pracowników, który wkłada na nich obowiązek wprowadzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych. temat ZFŚS jest bardzo często traktowany po macoszemu, a skutkiem tego mogą być gigantyczne kary nałożone przez PIP, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń nawet do 5 lat wstecz. Sama pamietam […]

ZFŚS

11 grudnia, 2023

Obowiązek wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Częstym problemem, z którym mierzą się na codzień kadrowcy jest to, że pracownicy posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ujawniają, przedstawiają je dopiero po pewnym czasie od momentu zatrudnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 […]

Urlopy

5 grudnia, 2023

Wsteczne wyrównanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy, a jego celem jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników poprzez dofinansowanie szkoleń. Polscy pracodawcy mogą pozyskać środki na zdobycie wiedzy, rozwój kompetencji własnych i wszystkich swoich pracowników w różnych zawodach. Dzięki tej formie dofinansowania szanse na szkolenia i rozwój kompetencji zyskują co roku setki […]

Bez kategorii

22 listopada, 2023

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024 

Poniższy wpis i analizy w nim zawarte są fragmentem mojej kolejnej książki nad którą pracuje, czyli Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Zapoznaj się z nim i przekonaj się sam/a czy warto w tę książkę inwestować 🙂   Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron jest dwustronnym oświadczeniem woli dwóch stron stosunku pracy, a więc pracownika i […]

Wypowiedzenia

19 listopada, 2023

Wszystko o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live