Share on facebook

Zmiana czasu z letniego na zimowy

Już w ten weekend czeka nas zmiana czasu z letniego na zimowy. Pomimo tego, że w naszym kraju oraz UE prowadzona jest od dłuższego dyskusja nad zniesieniem tej praktyki, nic w tym zakresie się nie dzieje. Pamiętam jak mieszkałam w Moskwie 8 lat, zostały w tym czasie w Federacji Rosyjskiej zniesione przepisy dotyczące zmiany czasu. Pamiętam, że uzasadnieniem tych zmian legislacyjnych był miedzy innymi fakt zaburzenia rytmu pracy rolników, np. przy karmieniu bydła- Россия

Konieczność zmiany czasu wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021, zgodnie z którym :

§ 1. 1. Czas letni środkowoeuropejski wprowadza się:

 1.  w 2017 r. – dnia 26 marca,
 2. w 2018 r. – dnia 25 marca,
 3. w 2019 r. – dnia 31 marca,
 4. w 2020 r. – dnia 29 marca,
 5. w 2021 r. – dnia 28 marca

– o godzinie 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL)).

2. Wprowadzenie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropej- skiego.

§ 2. 1. Czas letni środkowoeuropejski odwołuje się:

 1.  w 2017 r. – dnia 29 października,
 2.  w 2018 r. – dnia 28 października,
 3. w 2019 r. – dnia 27 października,
 4. w 2020 r. – dnia 25 października,
 5. w 2021 r. – dnia 31 października

– o godzinie 3 minut 00 czasu letniego środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 uniwersalnego czasu koordynowa- nego UTC(PL)).

2. Odwołanie czasu letniego środkowoeuropejskiego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową lite- rą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny 3a minut 00), po czym nastąpi godzina 3 minut 01 czasu środkowoeuropejskiego.

W tym miejscu warto pamiętać o pracownikach, którzy w tę noc będą pracować, albowiem przepracują jedną godzinę więcej niż to wynika z ich normy dobowej, z nominalnego czasu pracy i zaplanowanego czasu pracy. Tym samym powstanie jedna nadgodzina dobowa w porze nocnej.

Ja rozliczyć taką pracę?

 1. Pracownik przepracuje 9 h, a więc winien za nie otrzymać wynagrodzenie normalne.
 2. 9 h przepracuje w porze nocnej, a więc będzie przysługiwał mu dodatek za prace w porze nocnej, co najmniej 20 % minimalnego wynagrodzenia. W październiku dodatek ten wynosi : 2600 / 176 x 20% = 2,95 zł
 3. Powstanie 1 h nadgodziny dobowej, a więc jeśli będzie rozliczona dodatkiem to wyniesie on 100 %. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracę ponadwymiarowa zrekompensować w formie czasu wolnego 1:1 lub 1:1,5.

Dla portalu INFOR opisywałam sytuację, która będzie nas czekać przy zmianie czasu z zimowego na letni i rozliczenie przestoju.

PRZECZYTAJ

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email