fbpx

Blog

obowiązki pracodawcy

Odpowiedzialność materialna pracowników

O odpowiedzialności materialnej pracowników w kadrach mówi się mało, bo są to czyste przepisy i instytucje cywilnoprawne. Zazwyczaj tą materią zajmują się radcowie prawni obsługujący

Czas pracy

Przerwy wliczane do czasu pracy

Moją ulubioną działką z zakresu prawa pracy, jest czas pracy! Mam świadomość tego, że wielu osobom zagadnienia związane z czasem pracy spędzają sen z powiek.

Czas pracy

Współczynnik urlopowy

Rok 2020 będzie różnił się od minionego roku. Zmiany będą wynikały między innymi z faktu, że parę świąt, które są ustawowo dniami wolnymi od pracy

Dokumentacja pracownicza

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej? Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte

obowiązki pracodawcy

Prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Liczba 13 zazwyczaj źle się kojarzy, jako przynosząca pecha, dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników pracujących u tych pracodawców, którzy wprowadzili do swoich form wynagradzania

Czas pracy

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Pracownicy w roku 2020 będą zobowiązani do przepracowania większej liczby godzin, aniżeli miało to miejsce w roku 2019. Koniecznie sprawdź wymiary czasu pracy w poszczególnych

Prawo dla Nauczyciela

Praca w porze nocnej nauczyciela

Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. 2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi