Blog

Uprawnienia pracownicze

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

Pracownicy bardzo lubią się rozwijać, a coraz więcej pracodawców im to umożliwia, a także zachęca i finansuje kolejne etapy kaształcenia. W dzisiejszym wpisie dowiesz się

Przemyślenia prawnika

Dlaczego nie każdy prawnik pomoże?

Chusteczki higieniczne Często dostaje pytanie od moich klientów, znajomych, gości czy rodziny, dlaczego w moim gabinecie mam zawsze całe pudełko chusteczek? Niestety prawda jest dosyć

Czas pracy

Przestój w pracy

Czasem pracy pracownika jest czas, w którym pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. O tym

Prawo dla Nauczyciela

Odprawy nauczycieli

Odprawy to szczególnego rodzaju świadczenie pieniężne wynikające z ustania zatrudnienia. Karta Nauczyciela przewiduje kilka rodzajów odpraw, które omówię 🙂  Wpis jest głównie poświęcony kumulacji odpraw

Czas pracy

Dyżur w pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jednak w pewnych okolicznościach

obowiązki pracodawcy

Jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie ?

Wielu kadrowcom sen z oczu spędza tematyka zwalniania pracowników. Nie chodzi wcale o jakiekolwiek aspekty moralne dokonywania tejże czynności, lecz jak to zrobić, aby czynność

Prawo dla Nauczyciela

Przerwa na karmienie dla nauczycielki

Jednym z uprawnień kobiety wychowującej małe dziecko jest prawo do przerwy na karmienie. Prawo to zostało uregulowane w art. 187 kodeksu pracy, ale także w

obowiązki pracodawcy

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi: Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie może zrzec się

Dokumentacja pracownicza

Odpoczynek po podróży służbowej

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., w polskim kodeksie pracy pojawiły się nowe instytucje prawne. Między innymi

Prawo dla Nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela

Podstawy prawne ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela Instytucję ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy reguluje art. 66 KN. Zaś ogólną instytucję wynagrodzenia za czas