Potrącenie z wynagrodzenia na rzecz syndyka

Potrącenia

27 czerwca, 2024