Blog

Dokumentacja pracownicza

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej? Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte

obowiązki pracodawcy

Prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia

Liczba 13 zazwyczaj źle się kojarzy, jako przynosząca pecha, dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników pracujących u tych pracodawców, którzy wprowadzili do swoich form wynagradzania

Czas pracy

Wymiar czasu pracy w 2020 roku

Pracownicy w roku 2020 będą zobowiązani do przepracowania większej liczby godzin, aniżeli miało to miejsce w roku 2019. Koniecznie sprawdź wymiary czasu pracy w poszczególnych

Prawo dla Nauczyciela

Praca w porze nocnej nauczyciela

Nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. 2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi

obowiązki pracodawcy

Wezwanie do sądu a czas pracy pracownika

Często dostaje pytania lub czytam na różnych forach kadrowych dotyczące problemu wezwania do sądu pracownika. Pytania często dotyczą sytuacji, gdy sprawa sądowa jest związana z

Prawo dla Nauczyciela

Urlop wypoczynkowy po urlopie dla poratowania zdrowia

Koniecznie przeczytaj mój wpis o chorobach, na które można uzyskać urlop dla poratowania zdrowia https://karolinaniedzielska.pl/urlop-dla-poratowania-zdrowia/ Często jestem pytana czy nauczyciel po urlopie dla poratowania zdrowia może

Prawo dla Nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia

Koniecznie przeczytaj też wpis dotyczący urlopu uzupełniającego po urlopie dla poratowania zdrowia https://karolinaniedzielska.pl/urlop-wypoczynkowy-po-urlopie-dla-poratowania-zdrowia/ Prowadząc grupę Prawo dla nauczyciela zauważyłam, że 95 % nauczycieli powtarzało, że po

Prawo dla Nauczyciela

Ocena pracy nauczyciela po nowemu

1 września 2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Karty Nauczyciela. Jedną z głównych zmian jest przywrócenie stanu sprzed zmian w 2018 r. Najważniejsze zmiany

Prawo dla Nauczyciela

Opieka nad dzieckiem zdrowym dla nauczyciela

1 styczna 2018 r. do Karty Nauczyciela wprowadzono art. 67 e, w którym szczegółowo uprawnienie nauczyciela do wzięcia opieki nad zdrowym dzieckiem. Regulacja ta jest

Prawo dla Nauczyciela

Świadczenie na start dla stażysty

Z dniem 1 września 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany w Karcie Nauczyciela. Ostatnia nowelizacja wprowadziła między innymi nowe świadczenie dla nauczycieli, jakim jest świadczenie na