Urlop opiekuńczy to nowa instytucja, która w kodeksie pracy znalazła się w związku z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Urlop opiekuńczy nie zastępuje opieki na zdrowe dziecko do lat 14. Te dwie instytucje funkcjonują jednocześnie i są od siebie niezależne i nie mają żadnego wpływu jedna na drugą. Pracownik […]

Urlopy

2 kwietnia, 2024

Urlop opiekuńczy

Zleceniobiorcy nie podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o sus). Co za tym idzie praca na umowę zlecenia studenta albo ucznia nie podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu.  W takim wypadku wynagrodzenie zleceniobiorcy netto jest tak naprawdę równe […]

Składki

1 kwietnia, 2024

Zus zmienił stanowisko w sprawie wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia po 26 roku życia

Pracodawca i zespół kadrowo – płacowy towarzyszy pracownikowi oraz jego rodzinie w chwilach radosnych, ale niestety także w chwilach bardzo smutnych. Taką smutną chwila jest śmierć pracownika. O tym jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze śmiercią pracownika pisałam tutaj: Jednym z obowiązków pracodawcy po śmierci pracownika jest obliczenie oraz wypłata praw majątkowych po zmarłym […]

Obowiązki pracodawcy

1 kwietnia, 2024

Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku

Każda umowa o pracę jest osobnym stosunkiem pracy, co w praktyce oznacza, że po zakończonej każdej umowie, niezależnie od podstawy zakończenia stosunku pracy, należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynika to wprost z art. 171 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub […]

Urlopy

28 marca, 2024

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

W trakcie pracy pracownik może stać się niezdolny do jej wykonywania. Niezdolność do pracy możemy oczywiście podzielić na czasową oraz trwałą, lub na tyle długą, która sprawia że dalsze zatrudnienie pracownika jest niecelowe. Należy pamietać, że zarówno lekarze służby Medycyny Pracy oraz lekarze orzecznicy ZUS oceniają zdolność do pracy w związku z wykonywaną przez pracownika […]

Badania pracowników, Wypowiedzenia

25 marca, 2024

Zwolnienie pracownika w związku z niezdolnością do pracy

W dyskusji kadrowo – płacowej bardzo często pojawia się pytanie czy można wykonać badania profilaktyczne przez pracownika (wstępne – kandydata, okresowe, kontrolne), w innej przychodni niż pracodawca ma podpisaną umowę? Idąc dalej pojawiają się także pytania czy wykonanie badań właśnie w innej przychodni skutkuje tym, że są one nieważne, nieskuteczne? Na te pytania odpowiem w […]

Obowiązki pracodawcy

21 marca, 2024

Wykonanie badań profilaktycznych w innej przychodni Medycyny Pracy

Tematyka nadgodzin nie jest wcale prostym i łatwym zagadnieniem na gruncie kodeksu pracy. Popełnienie choć najmniejszego błędu w tej materii bardzo często ma opłakane konsekwencje. Co więcej w pragmatykach służbowych jakimi są, np. ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o służbie cywilnej. Właśnie w tej ostatniej, z dniem 1 stycznia […]

Czas pracy

4 stycznia, 2024

Zmiany w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej

Tematyka wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze często na kursach kadrowo – płacowych jest pomijana. Wynika to z przeświadczenia, że tym tematem zajmuje się służba BHP. Jednak jest to ogromny błąd. Bardzo często kadrowcy są członkami zespołu powypadkowego, a ponadto obsługują wypadki w zakresie świadczeń i dokumentów. Jak zatem wygląda postępowanie powypadkowe w przypadku […]

wypadki przy pracy

4 stycznia, 2024

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Umowa o pracę na okres próbny po zmianach w prawie pracy w dniu 26 kwietnia 2023 r. budzi wiele kontrowersji, wiele niejasności. Osobiście uważam, że nowe przepisy są wadliwe, zawierają luki, ale także i niepotrzebne, niemające żadnego celu postanowienia. Ponadto w środowisku prawniczym podnosi się, że w tym zakresie implementowano także w sposób wadliwy przepisy […]

Umowy

4 stycznia, 2024

Umowa na okres próbny po zmianach

Urlop wypoczynkowy jak każde inne roszczenie materialne ze stosunku pracy zgodnie z dyspozycją art. 291 kodeksu pracy przedawnia się po upływie trzech lat od dnia wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego pojawia się problem jak ustalić dzień wymagalności, a co za tym idzie jak ustalić moment rozpoczęcia trzy letniego biegu okresu przedawnienia. Zasady te wyjaśnię w […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Zaległy urlop wypoczynkowy

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live