Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego weterana zostało uregulowane w art. 35 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Jednak, aby móc przejść do analizy tego uprawnienia w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie kim jest weteran oraz jak należy ten status udokumentować?  Weteranem działań poza granicami państwa zgodnie z […]

Urlopy

22 lipca, 2024

Urlop wypoczynkowy weterana

Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna nienazwana, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów o świadczenie usług. Jest to rodzaj działalności wykonywanej osobiście. Ideę kontraktu menedżerskiego opisał Sąd Najwyższy w jednym ze swoich wyroków wskazując, że zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontraktu menedżerskiego) powoduje przeniesienie przez właścicieli tego przedsiębiorstwa na osobę zarządzającą (menedżera) […]

Umowy

22 lipca, 2024

Kontrakt menadżerski – jak rozliczać?

Problemem, z którym można się spotkać w zakresie potrąceń jest obsługa wyroku karnego, w którym sąd karny zamiast obowiązku wykonywania wskazanej pracy, orzekł o potrąceniu określonej części wynagrodzenia za pracę. Granice kary wyznacza sąd w wyroku kierując się dyrektywą zawartą w art. 32 kodeksu karnego. Tym samym kara ograniczenia wolności może polegać na: Pozdrawiam, Karolina […]

Potrącenia

27 czerwca, 2024

Potrącenie z wynagrodzenia na podstawie wyroku karnego

Bardzo często pojawia się pytanie jak należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia jeśli pracownik ogłosił tzw. “upadłość konsumencką”. W takim wypadku majątkiem, a dokładniej rzecz biorąc masą upadłościową zarządza syndyk. Niestety, ale przepisy kodeksu pracy milczą w jaki sposób anglezy dokonywać potrąceń, a syndyk nie jest komornikiem albo organem egzekucyjnym administracyjnym. W niniejszym wpisie omówię ten […]

Potrącenia

27 czerwca, 2024

Potrącenie z wynagrodzenia na rzecz syndyka

W dniu 17 listopada 2023 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniającego Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Akt ten, po wielu latach stagnacji w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory […]

Obowiązki pracodawcy

27 maja, 2024

Obowiązek zapewnienia pracownikom monitorów ekranowych od 17 maja 2024 r.

Pewnym grupom zawodowym, w szczególności tym, które mają swoje odrębne przepisy, tzw. pragmatyki służbowe przysługuje bardzo często dodatkowy urlop wypoczynkowy albo urlop w podstawowym wymiarze jest po prostu dłuższy. Takim przykładem oczywiście są sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, nauczyciele akademiccy, a także pracownicy socjalni. Uprawnienia tych ostatnich omówię w niniejszym wpisie. Zatem jak wygląda prawo do dodatkowego […]

Urlopy

18 maja, 2024

Dodatkowy urlop pracownika socjalnego

Urlop opiekuńczy to nowa instytucja, która w kodeksie pracy znalazła się w związku z nowelizacją, która weszła w życie w dniu 26 kwietnia 2023 r. Urlop opiekuńczy nie zastępuje opieki na zdrowe dziecko do lat 14. Te dwie instytucje funkcjonują jednocześnie i są od siebie niezależne i nie mają żadnego wpływu jedna na drugą. Pracownik […]

Urlopy

2 kwietnia, 2024

Urlop opiekuńczy

Zleceniobiorcy nie podlegają  obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy o sus). Co za tym idzie praca na umowę zlecenia studenta albo ucznia nie podlega także ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu oraz zdrowotnemu.  W takim wypadku wynagrodzenie zleceniobiorcy netto jest tak naprawdę równe […]

Składki

1 kwietnia, 2024

Zus zmienił stanowisko w sprawie wypłaty wynagrodzenia ze zlecenia po 26 roku życia

Pracodawca i zespół kadrowo – płacowy towarzyszy pracownikowi oraz jego rodzinie w chwilach radosnych, ale niestety także w chwilach bardzo smutnych. Taką smutną chwila jest śmierć pracownika. O tym jakie obowiązki ma pracodawca w związku ze śmiercią pracownika pisałam tutaj: Jednym z obowiązków pracodawcy po śmierci pracownika jest obliczenie oraz wypłata praw majątkowych po zmarłym […]

Obowiązki pracodawcy

1 kwietnia, 2024

Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku

Każda umowa o pracę jest osobnym stosunkiem pracy, co w praktyce oznacza, że po zakończonej każdej umowie, niezależnie od podstawy zakończenia stosunku pracy, należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynika to wprost z art. 171 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub […]

Urlopy

28 marca, 2024

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

W trakcie pracy pracownik może stać się niezdolny do jej wykonywania. Niezdolność do pracy możemy oczywiście podzielić na czasową oraz trwałą, lub na tyle długą, która sprawia że dalsze zatrudnienie pracownika jest niecelowe. Należy pamietać, że zarówno lekarze służby Medycyny Pracy oraz lekarze orzecznicy ZUS oceniają zdolność do pracy w związku z wykonywaną przez pracownika […]

Badania pracowników, Wypowiedzenia

25 marca, 2024

Zwolnienie pracownika w związku z niezdolnością do pracy

W dyskusji kadrowo – płacowej bardzo często pojawia się pytanie czy można wykonać badania profilaktyczne przez pracownika (wstępne – kandydata, okresowe, kontrolne), w innej przychodni niż pracodawca ma podpisaną umowę? Idąc dalej pojawiają się także pytania czy wykonanie badań właśnie w innej przychodni skutkuje tym, że są one nieważne, nieskuteczne? Na te pytania odpowiem w […]

Obowiązki pracodawcy

21 marca, 2024

Wykonanie badań profilaktycznych w innej przychodni Medycyny Pracy

Tematyka nadgodzin nie jest wcale prostym i łatwym zagadnieniem na gruncie kodeksu pracy. Popełnienie choć najmniejszego błędu w tej materii bardzo często ma opłakane konsekwencje. Co więcej w pragmatykach służbowych jakimi są, np. ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawa o służbie cywilnej. Właśnie w tej ostatniej, z dniem 1 stycznia […]

Czas pracy

4 stycznia, 2024

Zmiany w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej

Tematyka wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze często na kursach kadrowo – płacowych jest pomijana. Wynika to z przeświadczenia, że tym tematem zajmuje się służba BHP. Jednak jest to ogromny błąd. Bardzo często kadrowcy są członkami zespołu powypadkowego, a ponadto obsługują wypadki w zakresie świadczeń i dokumentów. Jak zatem wygląda postępowanie powypadkowe w przypadku […]

Wypadki przy pracy

4 stycznia, 2024

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Umowa o pracę na okres próbny po zmianach w prawie pracy w dniu 26 kwietnia 2023 r. budzi wiele kontrowersji, wiele niejasności. Osobiście uważam, że nowe przepisy są wadliwe, zawierają luki, ale także i niepotrzebne, niemające żadnego celu postanowienia. Ponadto w środowisku prawniczym podnosi się, że w tym zakresie implementowano także w sposób wadliwy przepisy […]

Umowy

4 stycznia, 2024

Umowa na okres próbny po zmianach

Urlop wypoczynkowy jak każde inne roszczenie materialne ze stosunku pracy zgodnie z dyspozycją art. 291 kodeksu pracy przedawnia się po upływie trzech lat od dnia wymagalności. W przypadku urlopu wypoczynkowego pojawia się problem jak ustalić dzień wymagalności, a co za tym idzie jak ustalić moment rozpoczęcia trzy letniego biegu okresu przedawnienia. Zasady te wyjaśnię w […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Zaległy urlop wypoczynkowy

Tematyka urlopu wypoczynkowego jest trudna i skomplikowana. W codziennej pracy pracowników zajmujących się kadrami spędza im sen z powiek. Jednak nie ukrywam, że problemy te wynikają z nieusystematyzowanej wiedzy i błędów powielanych od X lat, które są czerpane z forów, grup internetowych  / facebookowych,. Najczęstszym takim błędem jest przeliczanie wymiaru urlopu niepełnoetatowca na dni i […]

Urlopy

4 stycznia, 2024

Urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca

Od ponad 10 lat specjalizuje się w wypadkach przy pracy. Jest to moja główna specjalizacja, przerobiłam ich prawie 5 tysięcy. Bardzo często trafiają do mnie pytania, kiedy pomagam poszkodowanym pracownikom albo współpracuje z pracodawcami, dotyczące tego czy pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy nawet także wtedy, gdy “na pierwszy rzut oka wiadomo”, że zdarzenie nie […]

Wypadki przy pracy

31 grudnia, 2023

Czy pracodawca może nie powołać zespołu powypadkowego?

W związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującą w Unii Europejskiej (art. 11, 21 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.  w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) pracownik podlega tylko […]

Wynagrodzenie

13 grudnia, 2023

Zawarcie z pracownikiem umowy o przejęcie obowiązku płatnika składek

Zbliża się 1 stycznia, a więc czas, w którym niektórzy pracodawcy osiągną ustawowy limit zatrudnienie pracowników, który wkłada na nich obowiązek wprowadzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych. temat ZFŚS jest bardzo często traktowany po macoszemu, a skutkiem tego mogą być gigantyczne kary nałożone przez PIP, oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń nawet do 5 lat wstecz. Sama pamietam […]

ZFŚS

11 grudnia, 2023

Obowiązek wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowy live