fbpx
Współczynnik urlopowy na rok 2020-7

Blog

Umowa o pracę na zastępstwo

Ostatnio przeczyłam na pewnym forum, że w przypadku umowy o pracę zawartej na zastępstwo nie przysługuje wypowiedzenie. Ale jak to? Czy coś w prawie się zmieniło ? Nie spokojnie! To niestety często powielany błąd. Przeczytaj koniecznie mój wpis, aby dowiedzieć się czym jest umowa na zastępstwo, jaki ma cel, jak powinnna zostać zawarta, jak można ją rozwiązać  i koniecznie pobierz wzór!

Cel umowy na zastępstwo

Celem omawianej umowy jest zastępstwo nieobecnego pracownika, w trakcie jego usprawiedliwionej nieobecności. Pamiętaj, że w umowie należy wpisać dane zastępowanego pracownika. Jest to zgodne z RODO. Dlaczego? Żeby nie doszło do zatrudnienia za tzw. martwa duszę. Z praktyki zawodowej znam takie przypadki, że pracownik już tyle lat pracował na zastępstwo za różne osoby, że po pewnym czasie okazało się, że pracuje za nikogo- martwą duszę- wszyscy pracownicy pracowali normalnie, nie było nikogo w trakcie dłuższej absencji.

Zastępstwo a ciąża

Zgodnie z art. 177 § 3 (1) kodeksu pracy w przypadku, gdy pracownica wykonująca pracę na podstawie umowy na zastępstwo zajdzie w ciążę- umowa nie podlega przedłużeniu do dnia porodu. Choć coraz częściej zdarzają się przypadki, że pracodawcy przedłużają umowę do dnia porodu.

Umowa na zastępstwo co do zasady nie podlega przedłużeniu do dnia porodu, ale nie można jej wypowiedzieć kobiecie w ciąży.

KLIKNIJ I KONIECZNIE KUP

Chcesz zobaczyć jak wyglada informacja o przedłużeniu umowy do dnia porodu? Koniecznie zaopatrz się w moje wzory dokumentacji kadrowej.

Czas na jaki zostaje zawarta umowa

Umowa na zastępstwo jest zawierana na czas nieobecności zastępowanego pracownika. Tym samym nie powinniśmy zawierać daty końcowej. Dlaczego?

W umowie o pracę na zastępstwo została zawarta data końcowa – termin udzielania urlopu wychowawczego. W trakcie przebywania pracownika na tym urlopie okazało się, że nie sprawuje on osobistej opieki nad dzieckiem i pracodawca postanowił go wcześniej odwołać z urlopu i zobowiązać do stawienia się w pracy.

W przypadku zawarcia umowy na zastępstwo z datą końcową- tj. datą pokrywającą się z terminem udzielenia urlopu wychowawczego umowa nie rozwiąże się z uwagi an powrót zastępowanego pracownika, ponieważ została źle zawarta. Pracodawca będzie musiał ją wypowiedzieć na zasadach ogólnych. Tym samym jeśli okres wypowiedzenia będzie trwał 1 lub 3 miesiące przez ten okres pracodawca będzie utrzymywać (sic!) dwóch pracowników.

Wzór umowy

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Nie dochowanie tejże formy nie powoduje, ze staje się ona nieważna. Na pracodawcy ciąży obowiązek przedstawienia warunków w formie pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Pobierz wzór umowy, kliknij -> um_zastepstwo

Zakończenie umowy

Umowa na zastępstwo nie jest obecnie odrębnym rodzajem umowy. Taka sytuacja miała miejsce do 2016 r. Obecnie jest to rodzaj umowy na czas określony, z pewnymi odrębnościami. W związku z tym, że jest to rodzaj umowy na czas określony podlega tym samym rygorom w kwestii jej zakończenia.

Umowę na zastępstwo można zatem rozwiązać na mocy porozumienia stron, wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52, 53, 55 kodeksu pracy). Jeśli umowa została zawarta na czas nieobecności zastępowanego pracownika – bez daty końcowej- ulegnie rozwiązaniu z uwagi na upływ czasu, na który została zawarta  (nie myl tej instytucji z wygaśnięciem, albowiem umowa wygasa m. in. z chwilą śmierci pracownika). Oczywiście jeśli jest data końcowa to również ulegnie rozwiązaniu z jej upływem.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  1.  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  2.  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  3.  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

To same okresy wypowiedzenia dotyczą nauczycieli- stosujemy art. 91 c KN.

 

Koniecznie zajrzyj też do wpisu dotyczącego cofnięcia wypowiedzenia -> kliknij : cofnięcie wypowiedzenia

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu , audytu kadrowo- płacowego ?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Szukasz pomocy prawnej: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email