W tym wpisie przedstawię uprawnienia i zasady rozliczania czasu pracy oraz inne uprawnienia pracowników, którzy będą członkami komisji.   Zgodnie z art. 154 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje: 1) zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia […]

Czas pracy

28 września, 2023

Udział pracownika w komisji wyborczej a czas pracy

Z przyjemnością przedstawiam fragmenty mojej książki z Czasu pracy. Na łamach niniejszego wpisu zostanie zaprezentowana problematyka czasu pracy kadry zarządzającej, bowiem uprawnienia tej  grupy pracowników w sposób odmienny zostały uregulowane w kodeksie pracy. KUPUJĘ KSIĄŻKĘ   W rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 128 § 1 pkt 2 kp pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem […]

Czas pracy

17 lipca, 2021

Czas pracy kadry zarządzającej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej z 10 grudnia 2018 r. (wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.), przewiduje obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika, wraz z ewidencjonowaniem rzeczywistego czasu pracy. Ewidencję podpisuje pracodawca lub pracownik działający w imieniu pracodawcy, nie podpisuje jej pracownik. Na żądanie pracownika, pracodawca zobowiązany jest ją udostępnić (art. 149 […]

Dokumentacja pracownicza

26 grudnia, 2020

Ewidencja czasu pracy

Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest to środek zapobiegawczy stosowany w toku postępowania przygotowawczego (I faza postępowania karnego), mający na celu zabezpieczenie toku postępowania. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane na wniosek odpowiedniego oskarżyciela publicznego (prokuratora- w zależności od wagi sprawy Prokuratora Prokuratury Rejonowe, Okręgowej, Regionalnej), przez właściwy Sąd Okręgowy wobec podejrzanego, a więc postępowani karne musi być […]

Czas pracy

25 września, 2020

Osadzenie pracownika w tymczasowym areszcie lub zakładzie karnym a czas pracy

Często prowadząc szkolenia z przeciwdziałaniu mobbingowi oraz dyskryminacji omawiam problematykę dyskryminacji w stosunkach pracy osób, które nie są wyznania religii dominującej w naszym kraju. Zauważyłam także, że nie jest znane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do […]

Bez kategorii, Czas pracy, Obowiązki pracodawcy

8 lipca, 2020

Udzielenie czasu wolnego na obchody świąt innych niż dni ustawowo wolne

Po 15 marca 2020 r. wszystkie osoby, które powracały do kraju z zagranicy obowiązane są do odbycia obowiązkowej, 2 tygodniowej kwarantanny. Kwarantanna musi zostać odbyta bez względu na to czy ktoś  czuje się dobrze czy też źle oraz czy w konsekwencji zachoruje na COVID- 19. Izolacja jest stosowana także w przypadku kontaktu z osobą zarażoną, […]

Czas pracy, Dokumentacja pracownicza, Ubezpieczenia społeczne, Uprawnienia pracownicze

25 marca, 2020

Świadczenie chorobowe dla osób objętych kwarantanną

Czasem pracy pracownika jest czas, w którym pozostaje on w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. O tym wie każdy kadrowiec i wyjaśniać nie trzeba 🙂 Jednakże w toku pracy zdarzają się sytuacje, gdy pracownik wykazuje gotowość do pracy jednak nie może pracować z przyczyn niezależnych lub zależnych […]

Czas pracy, Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

13 sierpnia, 2019

Przestój w pracy

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jednak w pewnych okolicznościach pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania przez pewien czas w gotowości do świadczenia pracy. Mówimy wtedy o dyżurze. Definicja dyżuru Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy […]

Czas pracy, Uprawnienia pracownicze

1 sierpnia, 2019

Dyżur w pracy

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj środowy live