Potrącenie świadczenia niealimentacyjnego pracownika zwolnionego z podatku dochodowego (PIT 0)

Potrącenia

1 lipca, 2020