Share on facebook

Potrącenie komornicze z wynagrodzenia Prezesa spółki niebędącego pracownikiem

Ostatnio od kursantki mojego szkolenia pn.: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020 r. otrzymałam dosyć ciekawe pytanie.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne przysłał zajęcie wynagrodzenia, innych wierzytelności ze stosunku pracy oraz zasiłków Prezesa Spółki (ta sytuacja będzie dotyczyć również członka organu nadzorczego), który nie jest pracownikiem, a jedynie sprawuje funkcję Prezesa, za którą otrzymuje wynagrodzenie, ale nie jest to wynagrodzenie za pracę ze stosunku pracy.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zajęcie dokonane przez komornika jest błędne, albowiem nie mógł on zając wynagrodzenia, innych świadczeń ze stosunku pracy i zasiłków, ponieważ nie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Tym samym należy odpisać na zajęcie komornika, w którym wskażemy, że taka osoba (chodzi tutaj oczywiście o Prezesa), nie jest zatrudniona.

W sytuacji, gdy komornik prawidłowo zajmie wynagrodzenie osiągana z pełnienia funkcji Prezesa należy rozważyć dwa przypadki.

  1. Czy wynagrodzenie to korzysta z ochrony określonej w kodeksie pracy? (tj. ograniczenia podstawy potrącenia i/lub kwoty wolnej od potrącenia)
  2. Czy potrącamy wynagrodzenie w całości na poczet zajęcia komorniczego?

Ochrona kodeksowa

Zgodnie z art. 833 § 2 (1) kodeksu postępowania cywilnego  przepisy Kodeksu pracy, tj. kwoty wolnej od potrąceń oraz maksymalnej dopuszczalnej kwoty dokonania potrącenia (MDKP)  stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Tym samym jeśli wynagrodzenie Prezesa spółki jest jedynym źródłem utrzymania, jest świadczeniem periodycznym będzie korzystało z ochrony przewidzianej w kodeksie pracy, a więc w przypadku potrącenia świadczenia alimentacyjnego MDKP będzie wynosiło 3/5 podstawy potrącenia. Natomiast w przypadku potrącenia świadczenia niealimentacyjnego MDKP będzie wynosiło 1/2 podstawy potrącenia (art. 87 kp) przy jednoczesnym zachowaniu kwoty wolnej od potrącenia, tj. 100 % minimalnego wynagrodzenia (art. 87 (1) kp).

Warto na potwierdzenie powyższych okoliczności odebrać od prezesa spółki stosowne oświadczenie, dla potwierdzenia, że wynagrodzenie to jest jedynym źródłem utrzymania i ma charakter periodyczny.

Brak ochrony

Natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie to nie jest jedynym źródłem utrzymania i nie ma charakteru powtarzalnego świadczenia, nie podlega ono ochronie przewidzianej w kodeksie pracy. Tym samym na gruncie kodeksu postępowania cywilnego wynagrodzenie to będzie uważane za inną wierzytelność i będzie podlegało potrąceniu w całości przy prawidłowym jego zajęciu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem z tematyki potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków? Zapraszam! Zapis poprzez kontakt mailowy : kontakt@karolinaniedzielska.pl

Podoba Ci się wpis? Zostaw komentarz!

Chcesz, abym poruszyła inne tematy? Zostaw propozycję w komentarzu na Facebooku i udostępnij wpis.

Karolina Niedzielska

Facebook: Kwadrans z HR – Karolina Niedzielska

 

Spodobało się? Udostępnij!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email