Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

0 Comments

Kto jest uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej? Pracownik, były pracownik lub w przypadku śmierci pracownika, jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności , wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; małżonek (wdowa i […]

Opieka nad dzieckiem zdrowym

0 Comments

W kolejnej odsłonie bloga napiszę co nieco na temat opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14. Opieka ta często jest traktowana jako dodatkowe 2 dni urlopu. Jednak czy na pewno powinniśmy ją tak postrzegać? Jakie są zasady udzielania opieki? Czy każdy rodzic ma takie same prawa? Co jeśli pracownik pracuje na niepełny etat lub w […]

Lista obecności

0 Comments

Czym jest lista obecności? Czy lista obecności jest częścią dokumentacji pracowniczej? Czy lista obecności może być prowadzono zamiast ewidencji czasu pracy?   Te i inne pytania pojawiają się coraz częściej w związku nowymi regulacjami dotyczącymi dokumentacji pracowniczej. Na wielu blogach i forach można znaleźć takie stwierdzenie, że lista obecności jestem dokumentem zawierającym godziny rozpoczęcia i […]

Informacja o 10 letnim okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

0 Comments

W związku ze zmianami w okresie archiwizacji dokumentacji pracowniczej, ustawodawca nałożył na pracodawcę nowy obowiązek informacyjny. Zgodnie z art. Art. 94 (6) wprowadzanego do kodeksu pracy na podstawie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją -> W przypadku rozwiązania lub […]