Okresy, za które pracownik nie zachowuje prawa do zasiłku