Informacje o kwarantannie lub izolacji przekazywane przez ZUS- oświadczenia