Zwolnienie lekarskie w dniu wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę