Warunki zatrudnienia

Strony (pracodawca i pracownik), które chcą zawrzeć ze sobą stosunek powinny dotrzymać wielu formalności. Formalności te leża głównie po stronie pracodawcy. Oprócz zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest jeszcze poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,  wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, obowiązującej […]

Dlaczego nie każdy prawnik pomoże?

Chusteczki higieniczne Często dostaje pytanie od moich klientów, znajomych, gości czy rodziny, dlaczego w moim gabinecie mam zawsze całe pudełko chusteczek? Niestety prawda jest dosyć smutna 🙁 Dlatego, że wielu klientów płacze podczas wizyt. Dlaczego? Chyba nie jestem, aż takim koszmarym prawnikiem? Wiążę się to z faktem, że często trafiają do mnie klienci, gdy sprawa jest już bardzo skomplikowana albo gdy jest już za późno na pomoc, bo minął już […]

Jawne wynagrodzenie?- nowy obowiązek pracodawcy

Do Komisji Nadzwyczajnej skierowano projekt zmian kodeksu pracy dotyczący obowiązku pracodawcy związany z jawnością wynagrodzenia. Zmiana ta pierwotnie miała wejść już w życie 1 stycznia 2019 r., wraz z innymi znaczącymi nowelizacjami prawa pracy. Jednak tak się nie stało, dlatego dopiero teraz jest procedowana. Nowela przewiduje dodanie „art. 183f  § 1. Pracodawca, publikując w dowolnej formie informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku […]