Zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych od 4 czerwca

W dniu 20 maja 2022 r. została ogłoszona ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która dość znacząco zmienia także ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ustawa ta wchodzi w życie w dniu 4 czerwca 2022 r. i trochę namiesza w pracy działów kadrowo- płacowych. Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej PPK), to system partycypacji ubezpieczonych, przyszłych emerytów w odkładaniu […]