Pozorność umowy o pracę- konsekwencje dla pracownika i pracodawcy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często korzysta z uprawnień, które mu przysługują w zakresie przeprowadzenia kontroli płatników składek w zakresie zasadności i podstawy zgłoszenia ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych. Zazwyczaj ZUS zaczyna się interesować zgłoszeniem do ubezpieczeń pracownika, gdy ten w dość krótkim czasie od zgłoszenia zaczyna korzystać ze zwolnień lekarskich. Bardzo dużo osób jest zbulwersowanych postawą organu rentowego, nie mniej jednak należy pamietać, że są dwie strony medalu. […]

Protokół powypadkowy

Niedawno na moim Fanpage’u pojawiła się ankieta, jakiego problemu tym razem ma dotyczyć mój nowy wpis na blogu. Wybór był pomiędzy protokołem powypadkowym a świadczeniami wypadkowymi, czyli świadczeniami wypłacanymi z ubezpieczenia wypadkowego w razie ziszczenia się ryzyka jakim jest wypadek przy pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, np. w podróży służbowej lub w drodze do/z pracy. Bezapelacyjnie wygrał temat protokołu powypadkowego. W związku z tym, że moja […]

Renta rodzinna na ostatnim roku studiów

Renta rodzinna jest świadczeniem, które w wymiarze finansowym ma rekompensować nieobecność zmarłego rodzica w życiu jego dziecka. W przypadku osoby uczącej lub studiującej renta przysługuje do ukończenia przez nią 25 roku życia, jednak istnieje ustawowy wyjątek od tej regulacji. Zgodnie z treścią przepisu art. 68 ust. 2 ustawy emerytalnej jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty […]

Kontrole zwolnień lekarskich przez pracodawców

Ostatnio wielką burzę wywołało pismo rozesłane przez ZUS w celu przeprowadzenia przez pracodawców kontroli pracowników przebywających na zwolnieniach. Było to pokłosiem obranej formy protestu przez nauczycieli. W związku z tym pojawiło się wiele pytań o podstawy prawne oraz zasadność żądania wysuniętego przez ZUS. Jako były prawnik ZUS, na sali rozpraw spędziłam wiele godzin, w trakcie rozpraw o pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego w związku z wykorzystywaniem zwolnienia niezgodnie z jego celem, wykonywania pracy […]