Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Przepisy prawa emerytalnego przewidują uprawnienia związane z wypadkiem w drodze do pracy. Warto pochylić się nad tym problemem, między innymi z uwagi na obecną sytuację w naszym kraju. Każda osoba udająca się do pracy lub z niej wracająca może ulec takiemu wypadkowi. Wypadek w drodze nie jest wypadkiem przy pracy. Konsekwencją tego jest fakt, że odmienna będzie procedura ustalania okoliczności oraz uprawnień. Ponadto będą przysługiwać inne świadczenia. Definicja […]