Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kodeks pracy stanowi: Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Tym samym, w przypadku gdy pracownik nie zdąży w danym roku, w którym nabył prawo do urlopu z niego skorzystać bę∂zie przysługiwać mu tzw. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy Ekwiwalent jest szczególnym uprawnieniem, z uwagi na fakt, że pierwszeństwem jest prawo […]