Każda umowa o pracę jest osobnym stosunkiem pracy, co w praktyce oznacza, że po zakończonej każdej umowie, niezależnie od podstawy zakończenia stosunku pracy, należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynika to wprost z art. 171 § 1 kodeksu pracy, który stanowi, że w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub […]

Urlopy

28 marca, 2024

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego

Bardzo często uzasadnieniem tego, aby pracownik wykorzystał 14 dniowy wypoczynek jest świadczenie wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci wczasów pod gruszą. Często to świadczenie jest także mylone ze świadczeniem urlopowym, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem świadczenie urlopowe […]

Urlopy

11 września, 2023

Różnica pomiędzy wczasami pod gruszą a świadczeniem urlopowym

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od tzw. stażu urlopowego. W przypadku, gdy staż urlopowy wynosi co najmniej 10 lat pracownikowi przysługuje wyższy, 26 dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego. Do stażu urlopowego wliczają się różne okresy wykonywania i niewykonywania pracy. Jednak, aby móc zaliczyć konkretny okres do omawianego stażu musi to wynikać wprost z przepisu, np. poprzez sformułowanie, że w trakcie […]

Urlopy

19 sierpnia, 2023

Staż urlopowy

Tematyka urlopu wypoczynkowego jest bardzo szeroka. W niniejszym wpisie poruszę problem nabywania prawa do urlopu, stażu urlopowego, przedawnienia urlopu i zaległego urlopu. Urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem osobistym pracownika do odpoczynku. Urlopu nie można się zrzec, przenieść go na osobę trzecią lub sprzedać. Urlop należy wykorzystywać w naturze. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest wypłata […]

Urlopy

11 września, 2021

Zasady urlopu wypoczynkowego

Ostatnio na live otrzymałam pytanie jak wygląda urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym, jakie są zasady nabywania praw do urlopu wypoczynkowego? Obiecałam, że odpowiem w ramach wpisu na blogu. OBEJRZYJ LIVE: ULOP WYCHOWAWCZY -> KLIKNIJ TUTAJ Proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu po urlopie wychowawczym W przypadku, gdy nieobecność spowodowana urlopem wychowawczym pracownika trwałą co najmniej jeden należy ustalić […]

Urlopy

8 czerwca, 2020

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Kodeks pracy stanowi: Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”. § 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Tym samym, w przypadku gdy pracownik nie zdąży w danym roku, w którym nabył prawo do urlopu z niego skorzystać bę∂zie przysługiwać mu tzw. ekwiwalent za urlop […]

Obowiązki pracodawcy, Uprawnienia pracownicze

27 lipca, 2019

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Obserwuj mnie

Instagram

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami kadrowo-płacowymi dołącz do moich social media w których regularnie publikuję video wskazówki, organizuję cotygodniowe livy na LinkedIN.

Tiktok

LinkedIn

Jestem na Instagramie

Mini lekcje video

Obejrzyj czwartkowy live