Urlop rodzicielski

Polska przoduje w rankingach europejskich jeśli chodzi o długości urlopów i innych zwolnień od pracy przewidzianych w związku z wychowywaniem dzieci. Wpływ na tą sytuację ma między innymi długość urlopu rodzicielskiego. Każdemu pracownikowi, który jako rodzic wychowuje dziecko lub dzieci do 6 roku życia, przysługuje prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego. Oczywiście warunkiem jest uprzednie spełnienie ściśle określonych warunków formalno – prawnych. Urlop rodzicielski jest stricte związany ze stosunkiem […]

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Dziś jest wyjątkowy dzień- 1 czerwca dzień dziecka! Tym samym podsumujmy uprawnienia związane z rodzicielstwem, które gwarantuje polskie prawo pracy. Zgodnie z art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Kodeks pracy przewiduje niżej wymienione uprawnienia związane z rodzicielstwem: Ochrona kobiety w ciąży pod kątem czasu pracy- zakaz nadgodzin oraz pracy w porze nocnej Konieczność wyrażenia […]