fbpx
29

Blog

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

Dziś jest wyjątkowy dzień- 1 czerwca dzień dziecka!

Tym samym podsumujmy uprawnienia związane z rodzicielstwem, które gwarantuje polskie prawo pracy.

Zgodnie z art. 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Kodeks pracy przewiduje niżej wymienione uprawnienia związane z rodzicielstwem:

 1. Ochrona kobiety w ciąży pod kątem czasu pracy- zakaz nadgodzin oraz pracy w porze nocnej
 2. Konieczność wyrażenia zgody przez kobietę w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy oraz  zatrudnienie w przerywanym systemie czasu pracy
 3. Ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy z kobietą w ciąży
 4. Możliwość zawarcia umowy z kobietą w ciąży
 5. Obowiązek zwolnienia kobiety w ciąży na badania związane z ciążą w czasie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 6. Wydłużony okres zasiłkowy do 270 dni
 7. Świadczenia związane z chorobą w trakcie ciąży w wymiarze 100 % (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne)
 8. Przedłużenie do dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony, która rozwiązywałaby się kiedy kobieta skończyłaby 3 miesiąc ciąży
 9. Katalog prac wzbronionych kobiecie w ciąży oraz kobiecie karmiącej dziecko
 10. Urlop macierzyński
 11. Urlop rodzicielski
 12. Urlop ojcowski
 13. Urlop wychowawczy
 14. Urlop adopcyjny
 15. Urlop okolicznościowy w związku urodzeniem się/ zgonem dziecka
 16. Zmniejszenie wymiaru etatu z uwagi na uprawnienia do urlopu wychowawczego
 17. Indywidualny system czasu pracy z uwagi na wychowywanie dziecka niepełnosprawnego
 18. Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 19. Opieka na chore dziecko
 20. Przerwa na karmienie dziecka
 21. Zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia  na pracę: w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, delegować poza stałe miejsce pracy
 22. Świadczenia przewidziane dla dzieci w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 23. Wypłata środków zgromadzonych w ramach PPK na chorobę dziecka
 24. Potrącenia alimentacyjne

Niektóre wymienione instytucje znajdziesz opisane na moim blogu 🙂

Chcesz zapisać się na kurs kadrowo- płacowy i poznać wszystkie te instytucje w praktyce? START 6 czerwca. Nie przegap OFERTY LAST MINUTE- 500 zł taniej! -> KLIKNIJ TUTAJ

Masz pytania, szukasz szkolenia z zakresu prawa pracy, kursu , audytu kadrowo- płacowego ?

Chcesz przeszkolić on-line radę pedagogiczną?

Szukasz inspiracji, pomocy oraz refleksji w kadrach i płacach oraz HR i zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Wejdź na fanpage.

Szukasz pomocy prawnej: kontakt@karolinaniedzielska.pl

Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email