Dyżur w pracy

0 Comments

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub winnym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jednak w pewnych okolicznościach pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania przez pewien czas w gotowości do świadczenia pracy. Mówimy wtedy o dyżurze. Definicja dyżuru Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy […]

Okresy odpoczynku pracownika

0 Comments

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, do kodeksu pracy wprowadzono instytucję odpoczynku, aby dostosować krajowe przepisy do wymogów unijnych. Tym samym na gruncie kodeksu pracy wyróżniamy dwa odpoczynki, przysługujące pracownikom: 1) Odpoczynek dobowy, 2) Odpoczynek tygodniowy. Odpoczynek dobowy Odpoczynek dobowy to czas okreśłony czas, w którym pracownik jest uprawniony do nieprzerwanego odpoczynku, w […]