Nowy obowiązek pracodawcy- wniosek o wypłatę transferową PPK

W związku z pojawieniem się nowych obowiązków, które legły na barkach pracodawcy w zakresie wdrożenia oraz obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), został poszerzony także katalog etapów/ obowiązków wobec nowo zatrudnionego pracownika. W stosunku do każdej osoby zatrudnionej w rozumieniu ustawy o PPK, po 3 miesiącach zatrudnienia*, w zależności od wieku automatycznie albo na swój wniosek podmiot zatrudniający będzie podpisywać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą jest podpisana umowa o zarządzanie […]