Zmiana terminu opłacania składek w Nowym Ładzie

Ustawa zmieniająca między innymi ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych zwana Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem zakłada zmianę w zakresie terminu składania deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Art. 8. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 875) wprowadza się następujące zmiany: 4) w a) […]