Prowadzisz firmę szkoleniową?- Też możesz dostać karę za RODO

Ostatnio zagrzmiało w internecie, po tym jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowała o pierwszej około milionowej karze nałożonej na pewną spółkę, która nie dopełniła obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO. RODO budzi wiele kontrowersji, nastręcza wiele problemów, a jednocześnie jest aktem prawnym wobec, którego narosło wiele mitów oraz nadinterpretacji. Pomimo tego, że wiele firm obawia się tych milionowych kar, tyle samo firm nie wdrożyło RODO […]

Szkolenia BHP pracowników administracyjno biurowych- zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać przepis art. 237 3 §22  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. tj. 2018, poz. 917 ze zm.). Zgodnie z nim: szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia […]