Prowadzisz firmę szkoleniową?- Też możesz dostać karę za RODO

0 Comments

Ostatnio zagrzmiało w internecie, po tym jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformowała o pierwszej około milionowej karze nałożonej na pewną spółkę, która nie dopełniła obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO. RODO budzi wiele kontrowersji, nastręcza wiele problemów, a jednocześnie jest aktem prawnym wobec, którego narosło wiele mitów oraz nadinterpretacji. Pomimo tego, że wiele […]

Szkolenia BHP pracowników administracyjno biurowych- zmiany od 1 stycznia 2019 r.

0 Comments

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać przepis art. 237 3 §22  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (Dz. U. tj. 2018, poz. 917 ze zm.). Zgodnie z nim: szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy […]